Personer med emneord «Likestilling»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Harriet  Bjerrum Nielsen Bjerrum Nielsen , Harriet Professor emerita +47-22858942 +47-92667801 h.b.nielsen@stk.uio.no Sosial endring, Psykososialt perspektiv, Likestilling, Subjektivitet, Identitet, Ungdom, Modernitet, Barn, Jenter, Kjønn, Generasjon, Kjønnssosialisering, Kjønnsforskning, Kina, Gutter, Psykoanalytisk teori, Skole
Bilde av Beatrice  Halsaa Halsaa , Beatrice Professor emerita +47-22858976 beatrice.halsaa@stk.uio.no Likestilling, Statsvitenskap, Kvinnebevegelse, Feminisme, Kjønnsforskning, Etnisitet, Utopier, Medborgerskap, Religion, Multikulturalisme
Bilde av Øystein Gullvåg Holter Holter, Øystein Gullvåg Professor +47-22858953 o.g.holter@stk.uio.no Samfunn, Samfunnsøkonomi, Sosialhistorie, Maskuliniteter, Menn, Kjønn, Likestilling, Kjønnsbalanse, Sosiologi
Bilde av Trine Rogg Korsvik Korsvik, Trine Rogg +47-22858952 t.r.korsvik@stk.uio.no Feminisme, Kvinnebevegelse, Kjønnshistorie, Politikk, Kjønnsforskning, Historie, Likestilling
Bilde av Ulla-Britt Lilleaas Lilleaas, Ulla-Britt +47-22858979 92038367 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Helse, Sosiologi, Kropp, Sosial Endring, Kjønnsforskning, Maskuliniteter, Kvalitative metoder, Likestilling, Forskningsformidling
Bilde av Unn Elisabet Rogg Rogg, Unn Elisabet Universitetslektor +47-22858744 u.e.rogg@stk.uio.no Sosial klasse, Likestilling, Feminisme, Kjønnsforskning, Akademia, Kjønn
Bilde av Reinert Vikjord Skumsnes Skumsnes, Reinert Vikjord +47-22858742 r.v.skumsnes@stk.uio.no Familie, Egyptologi, Kjønnsforskning, Kjønn, Likestilling, Historie
Bilde av Cecilie Thun Thun, Cecilie Postdoktor +47-22858748 cecilie.thun@stk.uio.no religion, Likestilling, feminisme, medborgerskap, kjønn, norskhet