Hannah Helseth

Tags: Feminist theory, Gender, Sociology

Publications

View all works in Cristin

  • Helseth, Hannah (2015). Ensom Kjærlighet, anmeldelse av romanen "Uten personlig ansvar" av Lena Anderson. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Helseth, Hannah (2015, 19. desember). "Vil de ha sex, egentlig?".  Aftenposten.
  • Helseth, Hannah (2014). Eksemplets makt, anmeldelse av "Da det personlig er politisk - den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet (red. Hilde Danielsen). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Helseth, Hannah (2014). Krigens fødsel. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (4)
  • Helseth, Hannah (2014). Muslims in their own words.
  • Helseth, Hannah (2013). Søstra mi.

View all works in Cristin

Published June 25, 2014 11:28 AM - Last modified Nov. 2, 2017 2:43 PM