The valuable academic: gender, excellence and changing academia

Rebecca Lund, Postdoktor ved Aarhus Universitet, kommer for å snakke om hvordan global konkurranse skaper nye akademiske idealer og identiteter.

Profilbilde av Rebecca Lund

Rebecca Lund er Post Doc ved Aarhus universitet.

Hva gjør raske samfunnsendringer, i retning av økt konkurranse, markedsgjøring og målstyring, med våre forestillinger om den ideelle akademiker – og hvordan er dette knyttet til kjønn?

Rebecca Lund fra Aarhus universitet innleder med utgangspunkt in sin PhD-avhandling Doing the Ideal Academic - Gender, Excellence and Changing Academia. Avhandlingen er basert på et treårig feltarbeid ved et universitet som deltar i den ‘uunngåelige’ kampen om å bli verdensledende.

Lund viser hvordan den globale konkurransen, med sine standardiserte og nøytrale kvalitetsnormer og evalueringspraksiser, skaper nye akademiske idealer og identiteter. Disse idealene og identitetene er på ingen måte kjønnsnøytrale. De er blant annet tett forbundet med fremveksten av en ny maskulinitet som kombinerer karrierisme og geosentrisme med en ny, uformell stil. De tilsynelatende nøytrale og objektive kvalitetsstandardene skaper nye former for polarisering ved universitetene, mellom vinnere og tapere, og mellom kvinner og menn.

Rebecca Lund kommer fra en Marie Curie Post Doc ved Aarhus universitet, der hun har vært tilknyttet prosjektet Universities in the Knowledge Economy. PhD-arbeidet ble gjennomført ved Aalto universitetet i Finland.

Organizer

Helene Aarseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Tags: akademisk kapitalisme
Published Feb. 22, 2017 4:24 PM - Last modified Mar. 28, 2017 11:02 PM