Nancy Fraser og norsk flerkulturell feministisk debatt

Hannah Helseth, ph.d.-stipendiat ved STK, argumenterer i siste nummer av AGORA for at det er særlig to aspekter ved Nancy Frasers teori som kan bidra til å løse opp noen tråder i den flerkulturelle feministiske knuten.

I artikkelen "Nancy Fraser og norsk flerkulturell feministisk debatt " skriver Hanne Helseth at "Nancy Fraser utviklet sin rettferdighetsteori i møte med den kulturelle vendingen i den politiske offentligheten, hvor spørsmål om identitet og anerkjennelse ble satt i sentrum på bekostning av kamper for økonomisk omfordeling (...) Fraser lanserer en tredimensjonal rettferdighetsforståelse som består av kulturell anerkjennelse, økonomisk omfordeling og politisk presentasjon". AGORA, nr. 2-3, 2015. (s. 62-85).

Les mer.

Nancy Fraser er fra høsten 2014 tilsatt som professor II ved STK.

Published Feb. 2, 2016 1:13 PM - Last modified Feb. 9, 2016 8:08 AM