Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

20 jan.
15:00, NEMKO-bygget, Gaustadalléen 30 D
24 jan.
16:15, Sophus Bugges hus: Seminarrom 2
25 jan.
12:30, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, rom 420
26 jan.
12:00, Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo

Publikasjoner