Skeiv seminarrekke ved UiO

Jobber du med skeive perspektiver, studier og teorier på UiO? Elisabeth Engebretsen, førstelektor og forsker ved STK starter ny seminarrekke om skeiv forskning fra høsten 2017.

Høsten 2017 etableres Skeiv Seminarrekke ved Universitetet i Oslo for å sette søkelys på pågående og etablert forskning på feltet skeive studier og teori, bredt definert. Det foregår mye spennende forskning på UiO som er relaterert til skeiv tematikk, kritisk blikk på kjønn og seksualitetsnormer, og analytiske perspektiver som bygger på skeiv teori. Denne seminarserien ønsker å belyse dette ved å skape en plattform for faglig formidling og kollegial nettverksbygging.

I høstsemesteret 2017 planlegges det 4-6 seminarer

 • Tidspunkt er tiltenkt onsdager kl 16.15-18.
 • Foreløpige datoer: 13/9, 4/10, 1/11, 29/11, 13/12.

13. september:

Tvert om? Hvordan LHBT-rettigheter kan være beskyttet av religionsfriheten

Onsdag 4 oktober:

 • Marianne Gunderson (Masterstudent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO): Skeive temaer i alpha/beta/omega fanfiksjon
 • Guro Torget (Masterstudent ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO): Skeiv representasjon på streite premisser: Representasjon av LHBTQ karakterer i dataspill

Onsdag 1 november

 • Anne Hellum (Institutt for offentlig rett, UiO):Forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett

Om skeiv seminarrekke

Initiativet henter inspirasjon fra det tidligere Nettverk for Homoforskning, som dessverre ble avsluttet for ca 6 år siden. Nå er det på tide å lansere et forum som spesifikt fokuserer på aktuell skeiv forskning ved Universitetet i Oslo. Vi ser på den ene siden at både den generelle samfunnsdebatten, politisk aktivisme, og studie- og forskningsklimaet addresser skeiv tematikk i stadig større grad. Samtidig er skeiv forskning i stor grad strukturelt marginalisert innenfor norske fagmiljøer på universitetene, i motsetning til f.eks. Sverige.

Skeiv Seminarrekke har som mål å bli en faglig såvel som sosial ressurs for forskere og studenter på tvers av fagmiljø og karriereløp. I korthet vil Skeiv Seminarrekke føre forskerne sammen i konversasjon, synliggjøre bredden av aktuell skeiv forskning her ved UiO for både studenter, forskningsmiljøer og UiOs administrasjon (ift forskningspolitikk), og dessuten bidra til økt profilering av skeiv forskning i Norge mer generelt.

  Send inn ditt abstract

  Vi inviterer deg til å sende inn abstract til seminarrekken. Presentasjoner kan være både tidlige funn og analyser (work in progress) eller noe som allerede er avsluttet og (relativt nylig) publisert. Presentasjonen kan være på skandinavisk eller engelsk språk, og gjerne sammen med en kollega. Abstracts sendes til Elisabeth Lund Engebretsen (ansvarlig koordinator) på epost: e.l.engebretsen@stk.uio.no. Legg ved følgende informasjon:

  • foreløpig tittel
  • kort abstract på ca 100-200 ord innen 30 april.
  • kort bio av deg selv på ca 100 ord, gjerne med lenke til nylig/e publikasjon/er
  • gjerne også info om din tilgjengelighet ift datoene overfor

  Formatet blir presentasjon på ca 35-45 minutter, etterfulgt av diskusjon og spørsmål med de andre deltakerne.

   

   

   

  Emneord: Pride, LHBT, Queer Theory
  Publisert 3. apr. 2017 12:12 - Sist endret 15. juni 2017 10:04