Call for abstract: Skeiv Seminarrekke

Jobber du med skeive perspektiver, studier og teorier på UiO? Elisabeth Engebretsen, førstelektor og forsker ved STK startet en ny seminarrekke om skeiv forskning høsten 2017.

Her finner du informasjon om seminarrekka, høstens seminarer og call for abstract for vårens seminarrekke!

Om Skeiv Seminarrekke

Høsten 2017 etableres Skeiv Seminarrekke ved Universitetet i Oslo for å sette søkelys på pågående og etablert forskning på feltet skeive studier og teori. Det skeive perspektivet forstås her som en fellesbetegnelse på teoretiske, empiriske og analytiske tilnærminger som kritisk tar for seg og utfordrer vante, normative forståelser knyttet til – først og fremst – seksualitet og kjønn (heteronormativitet), men inkluderer også perspektiver som utfordrer hegemoniske strukturer i samfunn og kultur knyttet til andre forskjellsskapende identitetsfaktorer som etnisitet, funksjonsnedsettelse, religion, nasjonalitet, alder osv.

Initiativet henter inspirasjon fra det tidligere Nettverk for Homoforskning, som dessverre ble avsluttet for 6 år siden. Det er nå på tide å lansere et forum som spesifikt fokuserer på aktuell skeiv forskning i Oslo regionen (vi planlegger en større regional bredde for seminarene i 2018).

Vi ser på den ene siden at både den generelle samfunnsdebatten, politisk aktivisme, og studie- og forskningsklimaet adresserer skeiv tematikk i stadig større grad. Samtidig er skeiv forskning i stor grad strukturelt marginalisert innenfor norske fagmiljøer på universitetene.

Dette initiativet har som mål å bli en faglig såvel som sosial ressurs for forskere og studenter på tvers av fagmiljø og karriereløp. I korthet vil Skeiv Seminarrekke føre folk sammen i konversasjon, synliggjøre bredden av aktuell skeiv forskning for både studenter, forskningsmiljøer og akademisk administrasjon spesielt i forhold til forskningspolitikk, og dessuten bidra til økt profilering av skeiv forskning i Norge mer generelt.

Call for abstract, våren 2018

Har du lyst til å presentere din forskning på et seminar? Våren 2018 fortsetter vi suksessen med Skeiv Seminarrekke.
Send tittel, abstract (ca 150 ord) og litt om deg selv til skeivseminar@gmail.com.

Frist for å sende inn abstract er 20. november 2017.

Program for høsten 2017

13.september: Tvert om? Hvordan LHBT-rettigheter kan være beskyttet av religionsfriheten

4. oktober: Skeive temaer i fanfiksjon og dataspill

1. november: Diskrimineringslovgiving for LHBTI - Noen utviklingslinjer  

29. november: Gay Marriage & LBTQI Rights at the European Human Rights Court

13 desember: Kjønnsinkongruens og pubertetsutsettende behandling

 

Koordinator og kontakt:

Elisabeth Lund Engebretsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO, og Forskerkollektivet  

Epost: e.l.engebretsen at stk.uio.no

Facebook: Skeiv Seminarrekke / Queer Seminars

 

 

 

 

 

 

Emneord: Pride, LHBT, Queer Theory
Publisert 7. sep. 2017 10:14 - Sist endret 27. okt. 2017 13:31