Skeiv seminarrekke høsten 2017

Jobber du med skeive perspektiver, studier og teorier på UiO? Elisabeth Engebretsen, førstelektor og forsker ved STK starter ny seminarrekke om skeiv forskning fra høsten 2017.

Om seminaret

Høsten 2017 etableres Skeiv Seminarrekke ved Universitetet i Oslo for å sette søkelys på pågående og etablert forskning på feltet skeive studier og teori. Det skeive perspektivet forstås her som en fellesbetegnelse på teoretiske, empiriske og analytiske tilnærminger som kritisk tar for seg og utfordrer vante, normative forståelser knyttet til – først og fremst – seksualitet og kjønn (heteronormativitet), men inkluderer også perspektiver som utfordrer hegemoniske strukturer i samfunn og kultur knyttet til andre forskjellsskapende identitetsfaktorer som etnisitet, funksjonsnedsettelse, religion, nasjonalitet, alder osv.

Initiativet henter inspirasjon fra det tidligere Nettverk for Homoforskning, som dessverre ble avsluttet for 6 år siden. Det er nå på tide å lansere et forum som spesifikt fokuserer på aktuell skeiv forskning i Oslo regionen (vi planlegger en større regional bredde for seminarene i 2018).

Vi ser på den ene siden at både den generelle samfunnsdebatten, politisk aktivisme, og studie- og forskningsklimaet adresserer skeiv tematikk i stadig større grad. Samtidig er skeiv forskning i stor grad strukturelt marginalisert innenfor norske fagmiljøer på universitetene.

Dette initiativet har som mål å bli en faglig såvel som sosial ressurs for forskere og studenter på tvers av fagmiljø og karriereløp. I korthet vil Skeiv Seminarrekke føre folk sammen i konversasjon, synliggjøre bredden av aktuell skeiv forskning for både studenter, forskningsmiljøer og akademisk administrasjon spesielt i forhold til forskningspolitikk, og dessuten bidra til økt profilering av skeiv forskning i Norge mer generelt.

Tid og sted

Tidspunkt: kl. 16.15-18

Sted:

13/9, 1/11, 29/11, 13/12: 12 etasje i HF bygget (Niels Treschows hus, kantina; Niels Henrik Abels vei 36)

4/10: Hanna Ryggen rommet, Lucy Smiths Hus PENDING

Program for høsten 2017

Onsdag 13 september

Dag Øistein Endsjø (religionshistorie, UiO) 

Tvert om? Hvordan LHBT-rettigheter kan være beskyttet av religionsfriheten

Onsdag 4 oktober  

Fokus på nye masteroppgaver med skeivt tema:

  • Marianne Gunderson (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO): Skeive temaer i alpha/beta/omega fanfiksjon
  • Guro Torget (Institutt for medier og kommunikasjon, UiO): Skeiv representasjon på streite premisser: Representasjon av LHBTQ karakterer i dataspill

Onsdag 1 november   

Anne Hellum (Institutt for offentlig rett, UiO): Forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett

Onsdag 29 november

Claire Poppelwell-Scevak (Pluri Courts - Centre for the study of the legitimate roles of the judiciary in the global order, UiO): Same-sex marriage and LBTQI rights at the European Court of Human Rights

Onsdag 13 desember

Unn Conradi Andersen (Westerdals, Oslo): Home alone: Solo living in Oslo

 

Koordinator og kontakt:

Elisabeth Lund Engebretsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO, og Forskerkollektivet  

Epost: e.l.engebretsen at stk.uio.no

Facebook: Skeiv Seminarrekke / Queer Seminars

 

 

 

 

 

 

Emneord: Pride, LHBT, Queer Theory
Publisert 3. apr. 2017 12:12 - Sist endret 29. juni 2017 11:02