Konferanser

Tidligere

cafebord med ipad, blokker, kaffe og hendene til to personer
Tid og sted: 8. juni 2017 - 9. juni 2017, Sophus Bugges Hus, Universitetet i Oslo

Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, 8.-9. juni i 2017.

Tid og sted: 7. des. 2016, Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning i samarbeid med sentrene/miljøene i kjønnsforskning i Norge inviterer til Allmennkurs 2016: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser.

Tid og sted: 7. okt. 2015 - 9. okt. 2015, Niels Henrik Abels hus, 12 et.

This three days conference will focus on women in history in a double sense: How are women portrayed in various genres of historical writing, and in what kind of historical genres did women writers themselves invest?

Please registrer before September 25, 2015