Kjønnsforskning NÅ 2017

Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO 8-9 juni i 2017.

cafebord med ipad, blokker, kaffe og hendene til to personer

Bilde: Workshop at university, CC0 Public Domain

Om konferansen

Kjønnsforskning NÅ er en konferanse som samler forskere og studenter med kompetanse og/eller faglige interesse for kjønnsforskning. Formålet med konferansen er å diskutere aktuelle, sentrale utfordringer i forskningsfeltet med fokus på både teoretiske og metodiske problemstillinger.

Konferansen er en sentral møteplass for norske kjønnsforskere der man kan bli kjent med andre i fagmiljøet, inngå i nye nettverkssamarbeid og/eller rekruttere potensielle samarbeidspartnere til prosjekter.

Konferanseprogrammet vil bestå av en kombinasjon av plenumssesjoner og parallelle sesjoner.

 

Mer informasjon kommer snart.

Arrangør

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Emneord: Kjønnsforskning NÅ 2017
Publisert 23. des. 2016 14:12 - Sist endret 2. jan. 2017 10:30