Kropp, kjønn, helse og sårbarhet

Siktemålet med seminaret er å belyse ulike forståelser av kjønn sett i lys av medisinske, samfunnsvitenskapelige, humanistiske og sykepleiefaglige perspektiver.

Illustrasjonsfoto: coulourbox.com

Forskere fra Universitetet i Agder, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Oslo vil presentere pågående prosjekter og resultater fra sin forskning.
Det fokuseres på kjønn i helsetjenesten, maskuline kommunikasjons- og helsevaner og kvinnekroppen mellom biologi og kultur.

Seminaret er rettet mot forskere og praktikere på kjønn og helsefeltet. Påmelding innen mandag 13. mai til pamelding@stk.uio.no

Faglig ansvarlige: Professor Ulla-Britt Lilleaas, Universitetet i Agder/STK og professor Berit Schei, St.Olavs Hospital Trondheim/ professor II v/Institutt for helse og samfunn og STK.

Ingen seminaravgift.

Innledere

  • Risa Lonnee-Hoffmann, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim og stipendiat, Medisinsk fakultet, NTNU

  • Grethe Borchrevink, overlege dr. med. og spesialist i ortopedi, St.Olavs Hospital, Trondheim

  • Venke F. Johansen, førsteamanuensis, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

  • Thomas Westergren, universitetslektor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

  • Kari Nyheim Solbrække, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UiO

  • Hilde Bondevik, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UiO

  • Ulla-Britt Lilleaas, professor, Senter for likestilling, Universitetet i Agder/gjesteforsker STK

  • Marianne Inez Lien, stipendiat, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder/gjesteforsker STK

Program

10.15 - 10.30: Velkommen

10.30 - 11.00: Marianne Inez Lien: ”Hvordan har du det egentlig?” En studie av sykepleieres omsorgsarbeid for mannlige kreftpasienter.

11.00 - 11.30: Thomas Westergren: Maskulinitetsforståelser blant tenåringsgutter med astma.

11.30 - 12.00: Ulla-Britt Lilleaas: Menns fortellinger om alvorlig sykdom.

12.00 – 12.45: Lunsj (gratis)

12.45 - 13.30: Kari Nyheim Solbrække og Hilde Bondevik: Fortellinger om hysterektomi – om kropp og identitet i unge kvinners historier om hvordan det er å leve uten livmor.

13.30 -14.00: Risa Lonnee-Hoffmann: Sex etter underlivsoperasjon – bedre eller dårligere?

14.00 - 14.20: Kaffepause

14.20 - 14.50: Grethe Borchrevink: Langtidseffekter ved bruk av høyhæla sko (pumps) hos kvinner.

14.50 - 15.30: Venke F. Johansen: Kvinnebilder i markedsføringen av brystkreftsaken.

15.30 - 16.00: Oppsummering og avsluttende diskusjon v/Berit Schei

Publisert 24. jan. 2013 13:51 - Sist endret 30. sep. 2013 14:30