2015

Tidligere

Tid og sted: 10. des. 2015 11:00 - 14:15, Rom 420 ST, NEMKO-bygget

NORA-redaksjonen inviterer til det åpne seminaret «Publish or perish?», som vil bestå av to separate workshoper.

Tid og sted: 8. des. 2015 16:01 - 18:30, Georg Morgenstiernes Hus, Arne Næss Aud. 103, Blindern

"We are here" og Q&A med regissør Shi Tou. Unik ny dokumentar fra Kina om fremveksten av feministisk og skeiv aktivisme i Kina etter FNs kvinnekonferanse i Beijing 1995.

Arrangementet er sponset av LHBT-senteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ansvarlig: Elisabeth Lund Engebretsen, førstelektor, STK.

Tid og sted: 26. nov. 2015 14:15 - 17:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

De siste årene har det blitt publisert minst tre ulike studier om erfaringer med å delta i norsk offentlighet. Studiene har vist at etnisitet og kjønn legger begrensninger på og føringer for deltakelse i offentlig samtale. Med dette seminaret ønsker vi å bringe nye perspektiver og studier av offentlighetens mange barrierer i samtale med hverandre.  

Påmeldingsfrist: 19.november 2015

Faglig ansvarlig: Hannah Helseth, STK.

Tid og sted: 17. okt. 2015 11:00 - 16:00, Kulturhistorisk museum, Frederiks Gate 2, Oslo

I samarbeid med hovudarrangør Norsk Egyptologisk Selskap inviterer me til årleg egyptologisk symposium. På programmet står seks varierte innlegg. Felles for alle er eit fokus på sosiale (og religiøse) forhold under det nye riket (1539–1077 fvt.) og gresk-romersk tid (332 fvt.–649 evt.).

Tid og sted: 15. okt. 2015 11:00 - 16:00, Lucy Smiths hus, 10. et, Hannah Ryggen-rommet

I anledning rapporten «Kjønn, veiledning og omsorgsansvar» arrangerer STK i samarbeid med Likestillingskoordinatoren ved UiO et seminar om forskerroller, foreldreskap og likestilling.

Påmelding nettskjema utsatt frist 12. oktober

Tid og sted: 5. okt. 2015 14:15 - 17:30, Rom 420, STK, Gaustadalléen 30 D

We invite to a farewell-seminar where professor Sasha Roseneil from Birkbeck College in London has been a professor II at STK since 2005. Sasha will reflect over the development in her own academic interests and in feminist theory the last decade.

Tid og sted: 10. sep. 2015 17:00 - 18:45, Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups Hus, auditorium 2

Nå kommer Stuart Milk til Norge for å åpne Oslo/Fusion International Film Festival (tidligere Skeive Filmer), og i den forbindelse gir han et åpent foredrag på UiO om Harvey Milk Foundations (HMF) aktiviteter. Innledning ved Annette Trettebergstuen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og styremedlem for HMF.

Tid og sted: 13. juni 2015 12:00 - 14:30, Slottsparken

Ny vri på den vellykkede byvandringen med kjønnsblikk i Oslos gater sommeren 2013.

Ruta starter ved statuen av Camilla Collett, bak Gardenbrakka og avsluttes på Youngstorget.

Lenke til påmeldingsskjema innen kl 12 dagen før.

Guider og faglig ansvarlige: Tone Brekke og Trine Rogg Korsvik, STK

Tid og sted: 27. mai 2015 12:00 - 15:00, NOVA, HIOA Pilestredet 46 (P46, rom PA318 i 3.etasje)

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsoner ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Voldsprogrammet ved NOVA/Institutt for samfunnsforskning arrangerer et seminar sammen i mai.

Lett lunsj serveres ved seminarstart.

Frist: Torsdag 21. mai kl 10.00.

Tid og sted: 18. mai 2015 10:00 - 11:30, STK, Gaustadalléen 30, rom 4 etasje

Guest lecture by Nadine Lake, PhD candidate at the University of the Free State, South Africa. She has obtained a 22 month EU Saturn scholarship and is currently a guest researcher at the Centre for Gender Research, Uppsala University.

Tid og sted: 7. mai 2015 10:15 - 16:00, Litteraturhuset, Oslo, Amalie Skram

Forskere presenterer hvordan de leser med og mot Nancy Fraser innenfor temaene rettferdighet, offentlighet og multikulturalisme.

Påmelding innen 30. april i nettskjema.

Faglig ansvarlige: Beatrice Halsaa og Hannah Helseth, STK

Tid og sted: 6. mai 2015 18:00 - 20:00, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

On the Social-Reproductive Contradictions of Financialized Capitalism

Arrangementet er dessverre fulltegnet, men det er anledning til å sette seg på venteliste.

Faglig ansvarlig: Anne-Jorunn Berg, STK

Tid og sted: 27. apr. 2015 10:00 - 15:00, STK, Rom 420, NEMKO Gaustadalléen 30 D

På seminaret ønsker vi å fokusere på medisinsk kvinneforskning i et tverrfaglig, samfunnsnyttig, politisk, historisk og kulturelt perspektiv.

Gratis og åpent for alle, men deltakelse krever påmelding i nettskjema innen 19. april.

Faglig ansvarlige: Berit Schei (NTNU/STK), Johanne Sundby (HELSAM), Solveig Laugerud (STK)

Tid og sted: 22. apr. 2015 09:15 - 12:00, Niels Treschows Hus (UiO),12 et.

Hvordan håndtere utfordringer knyttet til ulike diskriminerings-grunnlag som seksualitet, etnisitet, religion, funksjonshemming og sosial bakgrunn?

Åpent for alle. Fri entré. Påmelding er ikke nødvendig.

Seminaret er aktuelt for alle studenter og lærere ved UiO.

Faglig ansvarlige: Elisabet Rogg, STK, Fridtjof Eide, Studentparlamentet UiO og Ann Christin Eng, studentrepresentant UiO.

Tid og sted: 8. mars 2015 11:00 - 13:30, Gamle festsal, Domus Academica (urbygningen)

Temaet for Universitetet i Oslos feiring av den internasjonale kvinnedagen er i år: ”De nye feminismene.” Utgangspunktet for arrangementet vil være oppblomstringen av feministisk engasjement i den norske offentligheten de siste årene.

Åpent for alle. Fri entré.

Tid og sted: 15. jan. 2015 16:00, NEMKO-kantina, Gaustadalléen 30

Tradisjonen tro ønsker vi igjen velkommen til nyttårsselskap hos STK

Sammen med våre kolleger og venner ved og utenfor UiO, feirer vi inngangen til det nye året med nytt fra STK, foredrag og utdeling av STK-prisen for 2014.