Forskingsstatus II: Feministiske forskningsfronter

Hvilke grenseflater berører kjønnsforskningen i dag? Hvordan engasjerer kjønnsforskningen aktuelle problemstillinger i vår samtid? Vi spør dessuten med Lena Lindgren: Kan feminismen være ideologien for vår tid?

Påmelding innen 8. april 2016 i nettskjema.

Faglig ansvarlige: Sara Orning, Elisabeth Engebretsen, begge førstelektorer ved STK

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kjønnsforskningens produktive fokus på makt og frigjøring, kropp og identitet, individ og struktur, gjør den metodisk sett svært relevant for både vedvarende og nye problemstillinger med hensyn til sosial (u)rettferdighet, og solidaritet – som flyktningetematikk, nasjonalisme, rasisme, identitetspolitikk, og grenseflatene mellom menneske, natur og teknologi. Kjønnsbalanse og likestilling har preget mye av norsk kjønnsforskning, og har bidratt sentralt til internasjonal forskning og utviklingsarbeid. Men hvilke andre viktige forskningsfronter og tematiske virkefelter kan identifiseres i transnasjonale forskningsarenaer når det kommer til teoriutvikling og geopolitisk virkelighet?

Seminaret fokuserer blant annet på disse spørsmålene:

  • Hva bør vi kunne forvente av en ambisiøs og engasjerende kjønnsforskning for vår tid?
  • Er kjønnsforskning nødvendigvis feministisk? Må den være det?
  • Hva er objektet eller objektene for dagens kjønnsforskning, og hva er krysningspunktene for de ulike retningene og generasjonene?
  • Hva er, eller bør være, kjønnsforskningens virkefelter med hensyn til forskning, formidling, og samfunnsengasjement, innenfor og utover institusjonalisert akademia?
  • Hvor er grense- og samarbeidsflatene mellom norsk, nordisk og internasjonal kjønnsforskning, og hvordan ser fremtiden ut?

Program

12.15-12.30 Introduksjon ved Elisabeth Lund Engebretsen og Sara Orning

12.30-13.30 Innleder 1+2, diskusjon

13.30-13.45 PAUSE

13.45-14.45 Innleder 3+4, diskusjon

14.45-15.00 PAUSE

15.00-15.45 Fronter kjønnsforskningen en engasjert og engasjerende akademisk kultur? Plenumsdiskusjon (ordstyrer: Ingvil Førland Hellstrand)   

Deltakere

  • Helga Eggebø, seniorrådgiver, KUN - Senter for kunnskap og likestilling
  • Ingvil Førland Hellstrand, førsteamanuensis, Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger
  • Kari Jegerstedt, førsteamanuensis, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
  • Mia Liinason, førstelektor, kjønnsforskning, Universitetet i Gøteborg
  • Stine Helena Bang Svendsen, forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Servering av kaffe og te.

VEL MØTT!

Publisert 17. des. 2015 13:10 - Sist endret 31. mars 2016 11:16