Kunnskap og teori om seksuell vold i Norden – hvor står vi, hvor går vi?

Temaet for dette nordiske seminaret er forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser i ulike nordiske fag og disipliner. Hva som forstås som voldtekt eller overgrep i Norden synes ikke alltid like klart.

For nedlasting av program - revidert (pdf)

Forståelsen av hva som er (og ikke er) en voldtekt, og hvordan voldtektsproblemet skal forstås, ser også ut til å være preget av motsetninger, debatt og definisjonskamp. Offer- og overgriper-posisjonene utfordres og gjøres mer komplekse, samtidig som lovendringsforslag står på trappene i flere nordiske land. 

Hvilke fenomenforståelser, tilnærminger, perspektiver, begreper og debatter er aktuelle i de ulike nordiske landene? Finnes det aktuelle endringer i debatt/diskurs, lovgivning og rettspraksis som kan være relevant for å belyse voldtektsfeltet i de enkelte landene? Hvor står vi, og hvor går vi, i forskningen på voldtekt, seksuelle overgrep og andre seksuelle krenkelser? Det er temaet for denne seminardagen, hvor det kommer åtte spennende innledere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Presisering: Målgruppen for seminaret er primært forskere i Norden som jobber med, eller har interesse for problemstillinger knyttet til seksuell vold. 

Se nettskjema.

Seminaret er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste ved å sende en e-post til Anja Kruse

Faglig ansvarlige: Øystein Holter, Solveig Laugerud, begge STK og Anja Kruse, NKVTS

Publisert 11. jan. 2016 14:01 - Sist endret 18. apr. 2016 12:05