Lansering: Den terminologiske nettbasen ”Fagtermer i kjønnsforskning”

I 2-3 år har en prosjektgruppe bestående av representanter fra Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning og forskere fra STK arbeidet med å utvikle en liste med grunnleggende fagtermer og definisjoner for kjønnsforskningsfeltet, på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen vil lanseres på seminaret.

Prosjektet "Fagtermer i kjønnsforskning" er støttet av Språkrådet og er forankret i fagmiljøene ved de fire universiteter UiO, UiB, UiT og NTNU. Jorunn Økland og Amund Rake Hoffart, Ph.D.-stipendiat ved Örebro universitet, har representert STK i prosjektgruppen. Prosjektgruppen i tillegg bestått av Christine Jacobsen fra Universitet i Bergen, Merete Lie fra NTNU og Marit Aure fra Kvinnforsk UiT. Sammen har de jobbet i to-tre år med å utvikle termbasen som er en liste med grunnleggende fagtermer og definisjoner for kjønnsforskningsfeltet, på bokmål og nynorsk.

Resultatet er registrert i Språkrådets termwiki.

Program

Åpning ved Jorunn Økland, professor, STK/bestyrer, Det norske institutt i Athen

Del 1

  • Åse Wetås, Direktør, Språkrådet: Termarbeidet i Språkrådet og behovet for norsk fagspråk
  • Linda Rustad, Direktør, KILDEN Kjønnsforskning.no: Publisering på norsk i kjønnsforskningen
  • Anna Lundberg, forsker ved Linköpings universitet: Det svenske terminologiprosjektet
  • Amund Rake Hoffart, Ph.D.-stipendiat, Örebro universitet: Framgangsmåter og metoder
  • Jorunn Økland, professor ved STK: Revolusjoner, Definisjoner og kanonisering i kjønnsforskningen. Kjønnsforskningens historie skrevet som begrepshistorie?

Del 2

Snorklipping, demonstrasjon og samtale

 

Arrangementet er åpnet for alle!

Det blir enkel servering.

Publisert 27. sep. 2017 14:38 - Sist endret 31. okt. 2017 11:16