Diskrimineringslovgiving for LHBTI - Noen utviklingslinjer

Velkommen til høstens tredje seminar i Skeiv Seminarrekke, ved professor Anne Hellum, Institutt for offentlig rett, UiO: Forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett.

Sammendrag:

Spørsmålet om hvilke former for kjønn som er og bør være omfattet av det menneskerettslige diskrimineringsvernet, er en vedvarende rettslig og politisk kontrovers. Diskriminering av lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex-personer (LHBTI) i den offentlige og private sfære henger nært sammen med sosiale, kulturelle og religiøse kjønnsstereotyper som befester den heteroseksuelle kjernefamiliens privilegerte rettslige posisjon. Både norsk og internasjonal rett har, til tross for et formelt skille mellom stat og kirke, en sterk forankring i religiøse grunnverdier.

Hovedtema i denne presentasjonen er hvordan LHBTI-personers diskrimineringsvern har vokst fram gjennom internasjonal og norsk rett. En beslektet tematikk er den rettslige
håndteringen av spenninger mellom forståelsen av kjønn som en naturlig kategori bestående av to kjønn og forståelsen av kjønn som en sosial og flytende kategori bestående av flere enn to kjønn. Et gjennomgående spørsmål er i hvilken grad internasjonal og norsk rettsutvikling på likestillings- og diskrimineringsrettens og familie- og ekteskapsrettens område svekker eller befester den heteronormative tokjønnsmodellens privilegerte posisjon.


Arrangementet er åpen for alle!

Kommende arrangementer høsten 2017

29/11: Gay marriage and LGBT rights at the European Court of Human Rights (Claire Poppelwell-Scevak, Pluricourts, UiO)

13/12: Hvordan arbeide psykologisk med ungdom med kjønnsinkongruens som skal ta stilling til pubertetsutsettende behandling? (Reidar Schei Jessen, psykologi, UiO)

Emneord: LHBTQI, Diskrimineringslov, kjønnsteori, intersex
Publisert 23. aug. 2017 08:32 - Sist endret 23. mars 2018 11:17