Fra baktropp til fortropp – seminar om et av vår tids største likestillingseksperimenter

Høsten 2016 startet kvinner i førstegangstjenesten som vernepliktige. Hvordan klarer kvinnene seg i forsvaret? Og hvordan jobber forsvaret med å integrere og inkludere de i en kultur som tradisjonelt sett har vært mannsdominert?

Bakgrunn

Inkludering og integrering av kvinner i forsvaret har vært et tilbakevendende tema i mange år. Denne sommeren utgjorde kvinner 27 prosent av de som startet i førstegangstjenesten. Hva forteller det oss om kjønnslikestillingen i Norge? Hvor store forventninger skal vi ha? Er det dette landets dyktigste gutter og jenter skal bedrive? Og hva skal til for at disse kvinnene skal lykkes, trives og kanskje ville bli værende?

I 2011 fikk forskerne Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning og Dag Ellingsen (Arbeidsforskningsinstituttet ved HIOA) i oppdrag av Forsvarsdepartementet å se etter positive og negative maskulinitetskulturer i forsvaret. Studiene resulterte i boka Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena.

Nå inviterer de forskere og representanter fra forsvaret til å diskutere likestilling i forsvaret. Til seminaret kommer innledere fra Forsvaret og forskere fra Norge og Danmark, som har studert kjønnskulturer i en militær kontekst.

Program

kl.10.00-10.15   Velkommen

kl.10.15-10.45   Hovedriss – erfaringer med 1997-kullet. Hva har skjedd og vil jentene inn i Forsvaret? Orlogskaptein Per- Thomas Bøe, Forsvarsstaben

kl.10.45-11.15    Er det her de flinkeste jentene skal være? – et kritisk blikk fra innsiden. Obersløytnant Harald Høiback, Forsvarets Høgskole.

kl. 11.15-11.45   Erfaringer fra en avdeling med ’50/50 jenter og gutter. Kaptein Eirik Steinsli

kl. 11.45-12.30   Lunsjpause med servering av kaffe/te og croissanter

kl. 12.30-13.00   Kvinnelig og mannlig soldat: Hvordan er det å bo på fellesrom?

kl.13.00-13.30    Erfaringer fra en dansk kaserne. Ph.d. stipendiat Beate Sløk-Andersen, Saxo-Instituttet, København Universitet.

kl.13.30 -14.00   Kan fellesrom bidra til å bryte glasstaket? Professor Gaute Torsvik fra Økonomisk institutt, UiO

kl.14:00 -14.15   Pause

kl.14.15-14.45    Må soldater bo på fellesrom og hva skjer egentlig der? Seniorforsker Dag Ellingsen, AFI, Høyskolen i Oslo og Akershus

kl.14.45-15.15    Ledere i Forsvaret – hva vet de om kjønn? Forsker/professor Ulla-Britt Lilleaas, STK

kl.15.15 -15.30    Oppsummering, spørsmål og avslutning.

 

 

Arrangør

Ulla-Britt Lilleaas (STK) og Dag Ellingsen (AFI/Høgskolen i Oslo og Akershus)
Emneord: forsvaret, allmenn verneplikt, likestilling i forsvaret, førstegangstjenesten
Publisert 12. jan. 2017 13:29 - Sist endret 23. mars 2018 11:18