Likestillingsduell mellom rektorkandidatene på UiO

Hva mener rektorkandidatene om likestilling, kjønnsbalanse, mangfold og kjønnsperspektiver i fagdisiplinene på UiO?

STK, Studentparlamentet og HumSam-biblioteket har gleden av å invitere til frokost og likestilllingsduell mellom rektorkandidatene på UiO.

I april skal alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo velge hvem som skal lede UiO fra august. Den som blir valgt som rektor vil sitte i en fireårsperiode og får betydelig innflytelse over utvikling og styring av UiO i tiden som kommer.

Valget står nå mellom to rektorteam, ledet av Hans Petter Graver og Svein Stølen.

I anledning valget inviterer vi til likestillingsduell mellom rektorkandidatene for å lære mer om hva de mener om likestilling, mangfold og kjønnsbalanse på UiO.

Vi spør:

  • Burde likestillingsspørsmål ha en større plass i UiOs fagmiljøer?
  • Skal likestillingsperspektivet være en del av UiOs dannelsesoppdrag?
  • Hva gjør vi med de store kjønnsskjevhetene som finnes innen flere studier?
  • Flertallet av studentene er kvinner, men bare 30 % av professorer er kvinner. Hvorfor er det sånn og hva skal UiO gjøre med det?
  • Hvilken plass har hensynet til mangfold ved ansattelse og rekruttering ved UiO?

Debatten ledes av Heidi Bang, journalist i Universitas, tidligere likestillingsansvarlig i Studentparlamentet og medlem av universitetsstyret.

Det blir også en kort introduksjon med Øystein Gullvåg Holter, professor ved STK. Han vil informere oss om status quo for kjønnsbalansen ved UiO og hvordan kjønnsperspektivene er ivaretatt i fagdispilinene.

 

Det blir kaffe og croissanter fra 8.30 og debatten begynner 9.00.

Arrangementet vil bli streamet live på YouTube

 

Vel møtt!

Arrangør

Studentparlamentet, HumSam-biblioteket, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Publisert 20. mars 2017 14:06 - Sist endret 3. apr. 2017 11:03