Kjønnsinkongruens og pubertetsutsettende behandling

Velkommen til femte og siste seminar i Skeiv Seminarrekke denne høsten. Reidar Schei Jessen skal snakke om sin hovedoppgave i psykologi fra UiO (2016): Hvordan arbeide psykologisk med ungdom med kjønnsinkongruens som skal ta stilling til pubertetsutsettende behandling?

profilbilde

Reidar Schei Jessen skal presentere sin masteroppgave i psykologi. Foto: Patrick da Silva Sæther

Sammendrag:

Hensikten med denne studien har vært å utforske hvordan kliniske psykologer jobber med ungdommer med kjønnsinkongruens og som skal ta stilling til pubertetsutsettende behandling. Hensikten med pubertetsutsettende behandling er å gi ungdommene tid til å vurdere hvorvidt de ønsker å påbegynne en kjønnsbekreftende behandling eller ikke. Forskning innenfor den binære tradisjonen har funnet at en selektert gruppe ungdommer med kjønnsinkongruens profiterer på medikamentell behandling, men det er lite kunnskap om de underliggende prosessene og hvilke terapeutiske prosesser psykologene tilstreber. Fem psykologer ved en spesialisert avdeling for kjønnsidentitetsutvikling ble intervjuet. Resultatene indikerte at deltagerne benytter seg av fasiliterende og utforskende terapeutiske intervensjoner i deres arbeid for å støtte ungdommene til å ta et informert og gjennomtenkt valg. Videre fremhevet deltagerne at viktige mål for den terapeutiske kontakten var å hjelpe ungdommene til å forholde seg til ulike forståelser av kjønn i samfunnet.

Hovedoppgavens tittel: "Balancing in the margins of gender: How clinical psychologists relate to puberty suppression when working with gender variant youth" (2016)


Alle er velkommen.

Emneord: transkjønn, Kjønnsforskning, kjønnsinkongruens, Ungdom
Publisert 23. aug. 2017 08:44 - Sist endret 23. mars 2018 11:18