Skeive temaer i fanfiksjon og dataspill

Velkommen til presentasjoner av to Masterprosjekter på UiO. Marianne Gunderson fra STK med "Skeive temaer i alpha/beta/omega fanfiksjon" og Guro Torget (Institutt for medier og kommunikasjon, UiO) med "Skeiv representasjon på streite premisser: Representasjon av LHBTQ karakterer i dataspill".

collage med regnbue bak

Bilde: Collage av Guro Torget

Om seminaret

Marianne Gunderson: "Skeive temaer i alpha/beta/omega fanfiksjon"

Alfa/beta/omega er en fanfiksjonsjanger som omskriver kjønn og seksualitet gjennom å legge til en parallell kjønnsstruktur: I tillegg til å være mann eller kvinne kan karakterene også være “alpha”, “beta” eller “omega”. Meningsinnholdet som tillegges disse kategoriene varierer, men grovt sett er alfaer ofte fremstilt som mer aggressive og dominerende, mens omegaer ofte er fremstilt som underdanige eller omsorgsfulle. Disse kategoriene har også en biologisk dimensjon, der alfaer kan gjøre omegaer gravide, uavhengig av om partene er to menn, to kvinner, eller et heteroseksuelt par. Mye alfa/beta/omega fanfiksjon omhandler en romantisk relasjon mellom to menn, der den ene er alfa og den andre omega. Men det er også mange fortellinger som bryter med dette mønsteret, og utforsker relasjoner mellom f.eks. to alfaer eller to omegaer, eller på andre måter underminerer og omskriver sjangerens premisser. I dette seminaret ønsker jeg å ta for meg noen av disse fortellingene og demonstrere hvordan de tematiserer skeivhet og transkjønnethet, og simultant både benytter seg av og utfordrer heteronormative narrativer. Jeg vil argumentere for at overlappingen av de opprinnelige karakterenes kjønn og deres status som alfa, beta eller omega skaper en “dobbelt kjønnethet” som har stort potensiale for skeive lesninger.


Guro Torget "Skeiv representasjon på streite premisser: Representasjon av LHBTQ karakterer i dataspill"

Masteroppgaven undersøker hvordan LHBTQ representeres i dataspill. Spillindustrien og spillkulturen er mannsdominert og preget av et maskulint hegemoni. Der LHBTQ lenge har vært representert i TV-serier og filmer, har dataspillene hengt etter. I en tekstanalyse som tar for seg ni karakterer identifisert som LHBTQ fra ulikespill, undersøkes det på hvilken måte disse representeres gjennom karakterdesign og historiefortelling. Et fellestrekk for karakterene er at mange har funnet aksept for sin legning og sin kjønnsidentitet i grupper som står på siden av samfunnet, enten i opprørsgrupper eller kriminelle nettverk. Oppgaven avdekker at representasjon av LHBTQ i stor grad skjer på heteronormative premisser. Selv om representasjonen i stor grad unngår negative stereotyper og skadelige troper knyttet til kjønn og seksualitet, følger karakterene heteronormative rammer for hvordan man gjør kjønn og seksualitet, som underkommuniserer delene av LHBTQ-kulturen som utfordrer det heteronormative hegemoniet og etablerte kjønnsnormer.

Kommende arrangementer

1/11: Diskrimineringslovgiving for LHBTI - Noen utviklingslinjer Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett (Anne Hellum, Institutt for offentlig rett, UiO)

29/11: Gay marriage and LGBT rights at the European Court of Human Rights (Claire Poppelwell-Scevak, Pluricourts, UiO)

13/12: Kjønnsinkongruens og pubertetsutsettende behandling (Reidar Schei Jessen, psykologi, UiO)

Emneord: LHBT, Skeiv teori, fanfiction, dataspill
Publisert 23. aug. 2017 08:24 - Sist endret 23. mars 2018 11:19