Tvert om? Hvordan LHBT-rettigheter kan være beskyttet av religionsfriheten

Velkommen til første seminar i det nye initiativet Skeiv Seminarrekke, med presentasjon ved Dag Øistein Endsjø, professor i religionshistorie, Universitetet i Oslo. Innledning ved koordinator for seminarrekken, Elisabeth Lund Engebretsen (STK).

Om seminaret

Igjen og igjen ser vi at de mest grunnleggende LHBT-rettighetene – altså retten til privatliv, ytrings- og forsamlingsfrihet og spesielt retten til ikke å bli diskriminert – blir sett som diametralt motsatt av religionsfriheten. Etter som både FN og Europarådets menneskerettighetsregimer har klart slått fast at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er generelt beskyttet av de grunnleggende menneskerettighetene, er religiøs motstand mot LHBT-rettigheter den eneste alvorlige opposisjonen. Dette har man blant annet sett ved hvordan nettopp religionsfriheten stadig brukes i forsøk på å begrense LHBT-rettigheter, noe som igjen har gitt menneskerettslige organer og andre domstoler en utfordring i å bedømme hvordan de ulike rettighetene skal balanseres mot hverandre.

Tar man i betraktning hvordan religionsfriheten også beskytter retter til ikke å tro eller praktisere religion, så vel som hvordan stadig flere trossamfunn mener LHBT-likestilling er i overensstemmelse med deres tro, burde det være relevant også å vurdere i hvilken grad LHBT-rettigheter også beskyttes av religionsfriheten. Kanskje striden for og mot LHBT-likestilling er et spørsmål om hvordan man skal balansere religionsfriheten mellom ulike grupper, mellom de som ønsker å ha sin tro og praksis i fred og de som ønsker å påtvinge sin overbevisning på andre.

 

Kommende arrangementer

4/10: Skeive temaer i fanfiksjon og dataspill - presentasjon av 2 Masterprosjekter (Marianne Gunderson, STK og Guro Torget, IMK, begge UiO)

1/11: Forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett (Anne Hellum, Institutt for offentlig rett, UiO)

29/11: Gay marriage and LGBT rights at the European Court of Human Rights (Claire Poppelwell-Scevak, Pluricourts, UiO)

13/12: Hvordan arbeide psykologisk med ungdom med kjønnsinkongruens som skal ta stilling til pubertetsutsettende behandling? (Reidar Schei Jessen, psykologi, UiO)

Emneord: LHBT, Seksualitet, Feministisk teori, Skeiv teori, Transgender
Publisert 31. mai 2017 11:21 - Sist endret 23. mars 2018 11:19