Nettverk ved STK

E-infrastruktur i kulturfaglig kvinne- og kjønnsforskning

Nettverket arbeider for å utvikle e-løsninger som kan bidra til å koble sammen og videreutvikle eksisterende arkiver med kvinners bidrag til kultur og samfunnsliv.

Living the Nordic Model

"Living the Nordic Model" er et tverrfaglig forskningsprosjekt og nettverk som skal forske på oppdragelse, sosialisering og nordisk barndom.

 

Publisert 29. mai 2012 08:59 - Sist endret 19. apr. 2018 16:12