Forskningsnettverk ved STK

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er med i og tilknyttet flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

E-infrastruktur i kulturfaglig kvinne- og kjønnsforskning: Nettverket arbeider for å utvikle e-løsninger som kan bidra til å koble sammen og videreutvikle eksisterende arkiver med kvinners bidrag til kultur og samfunnsliv.

Living the Nordic Model: Dette er et tverrfaglig forskningsprosjekt og nettverk som skal forske på oppdragelse, sosialisering og nordisk barndom.

Significant others – informal social networks between policy and everyday life: Forskningsnettverket jobber med uformelle sosiale relasjoner. Nettverket er finanisert av Forskningsrådet og inkluderer forskere fra København, Roskilde, Lund og Universitetet i Oslo.

RINGS: The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies

ATGender: The European Association for Gender Research, Education and Documentation

Publisert 29. mai 2012 08:59 - Sist endret 22. mai 2018 13:14