Nettverk for likestillingsforskning

Forskning om likestilling fokuserer spesifikt på likestilling og ulikestilling, dvs. ulike grader av sosiale skiller knyttet til kjønn, og de ulike formene dette kjønnsskillet har.

Om nettverket

  • Nettverket for likestillingsforskning ved STK arbeider med likestilling knyttet til viktige dimensjoner som arbeid og familie, helse og livskvalitet, makt og demokrati, og viktimisering og vold.

  • Nettverket arbeider tverrfaglig med vekt på grunnforskning og teoriutvikling, med kombinasjoner av aktørorienterte og strukturelle perspektiver, både empirisk og tolkningskritisk.

  • Nettverket har hovedvekt på samfunnsforskning men omfatter også kulturforskning, derunder historisk og filosofisk analyse av likestillingsbegreper og hvordan de har blitt etablert og virket.

  • Nettverket s forskningsmessige utfordringer omfatter økt forståelse av likestillingens grunnlagsproblemer og historiske utvikling, bedre belysning av likestilling i forhold til andre maktdimensjoner som sosial klasse og etnisitet, og bedre forståelse av ”likestillingsparadokser” og den ujevne utviklingen av likestilling

Samarbeid

  • Universitet Jagellionski i Krakow og det polsk-norske forskningsprogrammet ved UiO
  • Nettverket deltar i det tverrfakultære Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo

  • Koplinger til fakultetenes faglige prioriteringer, blant annet SV (Økonomi/ESOP, Sosial ulikhet), JUS (Individenes rettsstilling), HF (Samtidshistorie)

  • Internasjonale, europeiske og nordiske forskerkontakter og nettverk knyttet til likestillingsforskning,  forskning om menn og maskuliniteteter, andre områder innen kjønnsforskning og andre forskningsområder

Publisert 12. sep. 2011 15:50 - Sist endret 4. juni 2015 13:35