Forskningsprosjekter

STK er organisert i individuelle forskningsprosjekter. En større gruppe forsker på likestilling med flere forskere og stipendiater, både nasjonalt og internasjonalt. Se likestillingsforskning.