Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women (avsluttet)

Målet med denne avhandlingen er å utforske de monumentale og de ikke-litterære skriftlige kildene som ulike lag av situerte material-diskursive praksiser. Jeg tilnærmer meg kildene ved å søke etter mønster av endring og fortolkninger av variasjon, i et forsøk på å forstå hva som ofte fremstår som motstridende informasjon om familie og kjønn i Det nye riket.

In English

Kvinner blir mer synlige i kildene, spesielt i tidsperioden fra det 18. til det 19. dynasti, og jeg tolker dette som et tegn på økt anerkjennelse av kvinner i det egyptiske samfunnet. Jeg hevder at endringen i referanse til ‘hans kone’ fra Hmt.f til snt.f i de monumentale kildene antyder at konen i økende grad ble anerkjent som ‘hans søster’, alter ego og medboer av hans grav. Dessuten, den økende populariteten til titler som ‘kvinne av byen’ (anxt nt niwt) og ‘musiker av Amen’ (Smayt nt imn) antyder en forandring i fokus fra den hjemlige sfære til by og tempel.

Jeg hevder videre at enhver generell påstand om menn og kvinners relative stilling i samfunnet vil ikke kunne beskrive hva som var virkeligheten. Definisjoner av kjønn er fortolkninger som er avhengige av en rekke faktorer – for eksempel sjanger, kontekst og formål til den spesifikke kilden. Generelt kan en si at de monumentale kildene gir en sterkt kjønnet beskrivelse, mens de ikke-litterære skriftlige kildene er mer flyktige og mindre kjønnsfokuserte. Klasse og status skiller seg ut som like, om ikke viktigere enn kjønn.

Avhandlingen demonstrerer at det å være familie ikke bare handlet om biologi, eller å være nært beslektet, men viktigere var det hvem som faktisk handlet som familie. Jeg hevder at resiprositet og gjensidig avhengighet, gjennom en korrelasjon mellom omsorg, begravelse og arv, var selve limet som bandt familier sammen. Jeg har kalt dette familiekontrakter, og gjennom disse kontraktene forhandlet enkeltpersoner sin stilling i samfunnet gjennom sine relasjoner/møter med andre, både levende og døde.

Samarbeid

Prosjektet er forankra i Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo, men inkluderar også eit utanlandsopphald ved The Oriental Institute (University of Chicago).

Finansiering

Ph.D-stipend, Universitetet i Oslo 2014-2018.

 

Publisert 8. apr. 2014 08:39 - Sist endret 30. mai 2018 14:12