Feministisk hermeneutikk og transformering av den hebraiske bibelen (avsluttet)

Hvordan feministisk og annen kjønnskritisk lesning av den hebraiske bibelen omformer, omdefinerer og skaper ny mening.

Om prosjektet

Prosjektet skal undersøke forholdet mellom den hebraiske bibelen som en avgrenset kanonisk tekst samtidig som det stadig kommer nye tolkninger av teksten. Prosjektet skal også se på hvordan en feministisk tolkning av teksten kan være en del av en vedvarende bibelsk kanonisering som transformerer innholdet i androsentriske tekster.

Finansiering

Norges forskningsråd. Ferdigstilles i 2015.

Publisert 13. sep. 2011 09:19 - Sist endret 9. apr. 2018 15:12