English version of this page

Publikasjoner

cover på tidsskriftet
Publisert 27. mars 2017 13:25

Artikkelen ble publisert i det samfunnsgeografiske tidsskriftet Gender, Place and Culture, og er en empirisk studie av hvilke faktorer som innvirker på straffeutmåling i voldtektssaker i Norge.

cover på boka
Publisert 27. feb. 2017 15:34
viser cover på boka, blå blokkbokstaver på bakgrunn som ligner treverk
Publisert 20. jan. 2017 12:09

Øystein Holter Gullvåg, professor ved STK, er bidragsyter i denne internasjonale boka om "de nordiske måtene" - Nordic Ways.

unge menn og kvinner i felt i førstegangstjenesten.
Publisert 5. jan. 2017 16:02

Artikkelen ble publisert av Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas i 2016 i NORA. Forfatterene diskuterer betydningen av kjønnsdelte rom for likestilling i forsvaret.

forsiden av rapporten med bilde av fem hengende klinkekuler
Publisert 28. okt. 2016 14:55

Full tittel: Kjønn, veiledning og omsorgsansvar. En studie av hvordan stipendiater og veiledere opplever kombinasjonen av omsorgsansvar og akademisk karriere.

Publisert Apr. 6, 2016 11:06 AM

Through interviews with Christian and Muslim women in Norway, Spain and the United Kingdom, this book explores intersections between religion, citizenship, gender and feminism.

Publisert 16. mars 2016 09:48

I perioden 2016-2018 er Beatrice Halsaa, fra STK, og Anka Ryall, fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Tromsø, ansvarlige redaktører for tidsskriftet NORA. De ønsker å gjøre tidsskriftet relevant for brede faggrupper.

Publisert 2. feb. 2016 13:13

Hannah Helseth, ph.d.-stipendiat ved STK, argumenterer i siste nummer av AGORA for at det er særlig to aspekter ved Nancy Frasers teori som kan bidra til å løse opp noen tråder i den flerkulturelle feministiske knuten.

Publisert 4. nov. 2015 12:28

Elisabeth L. Engebretsen, William F. Schroeder and Hongwei Bao (eds).

Read more.

Publisert 7. okt. 2015 09:11

Årsaken til kvinners sykefravær og høyere uføreandeler er kompleks og kan ikke alltid gripes av foreliggende statistikk. Dette skriver sosiolog Ulla-Britt Lilleaas i en artikkel i Arr 2-3.2015, med temaet helse.

Publisert 10. sep. 2015 09:16

Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner i foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Disse spørsmålene blir tatt opp i boka Kjønn og næringsliv i Norge, der blant andre Anne-Jorunn Berg, STK sammen med Elisabeth Ljunggren har  et kapittel om kvinnelig entreprenører eller innvandreretablerer.

Publisert June 17, 2015 2:07 PM

PhD-candidate Anna Young, STK, has published an article in The Southern Literary Journal, The University of North Carolina Press, USA.

Publisert 11. juni 2015 09:26

Stipendiat Reinert Skumsnes ved STK, belyser i et temanummer om musikk i arr 1/2015, musikk som kultisk fenomen i det gamle Egypt. Kva var dei gamle egyptarane sitt forhold til musikk?

Publisert 16. okt. 2014 12:34

Gjesteforsker ved STK Lin Prøitz har bidratt i boka "Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier", med kapitlene "Tekstpraksis i mediesamfunnet" og "Den digitale tekstsyklusen". Utgitt av Universitetsforlaget 2014. Les mer.

Publisert 15. okt. 2014 15:00

Denne boka handler om hvordan jentene finner seg til rette, og blir mottatt, i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva kan jentene egentlig vente seg når de møter til førstegangstjeneste og rekruttskole? Boka er basert på empiriske analysert utført av forskerne Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen.

Publisert 8. okt. 2014 10:16

Prosjektet har undersøkt temaer knyttet til nære relasjoner, intimitet, seksualitet og kjønn i ulike medier og offentligheter. Prosjektet har også analysert representasjoner med eksempler fra litteratur, kunst, fjernsyn og offentlige debatter.

Publisert 30. juni 2014 09:02

Hundre års kollektiv mobilisering mot prostitusjon.

Publisert 18. juni 2014 09:29

Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.

Harriet Bjerrum Nielsen (red.)

Hvilke forskjeller finnes i klassen og hva betyr de? Boka har mange spennende artikler som går rett på læring, læringssituasjoner, læringsmiljø, og viktigst: på elevkunnskap, det å forstå kjønn i en elevkontekst.

Publisert 2. apr. 2014 11:20

«Noen vil ha det slik» er hovedtittelen på denne boka som nylig er publisert, forfattet av sosiologene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen. Portal Akademisk forlag 2014.

 

Publisert 25. mars 2014 10:11

Professorene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen har fulgt to grupper soldater av begge kjønn gjennom ett års verneplikt. Rapport fra et forskningsprosjekt. Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet.

Publisert 25. mars 2014 09:40

Postdoktor Tone Brekke og idéhistoriker Emil Nicklas Johnsen ved STK, har i siste nummer av tidsskriftet Arr (1/2014) publisert et intervju med den feministiske historikeren Dena Goodman, med tittelen Ikke bare dessert og høflighet. Tidsskriftet er i papirformat.

Publisert 24. jan. 2014 11:06

Sykepleiere innenfor kreftomsorg har en viktig rolle med å støtte og snakke med pasienter som mottar behandling. Profesjonen stiller høye krav til at sykepleiere skal identifisere seg med pasientens lidelse og leve seg inn i pasientenes indre liv og psykososiale reaksjoner. I denne artikkelen i Norma 2/2013, utforsker Marianne Inez Lien hvordan kjønn spilles ut når kvinnelige sykepleiere forsøker å snakke med mannlige pasienter om deres emosjonelle reaksjoner på kreftsykdom.

Publisert 20. nov. 2013 09:01

Professor Ulla-Britt Lilleaas har sammen med Dag Ellingsen publisert en artikkel i siste arr - et idéhistorisk tidsskrift nr. 4 2013, som handler om disiplin. Tittelen på bidraget er "Den gode tvangen".

Publisert 30. mai 2013 12:33

Professor Øystein Gullvåg Holter, STK, er blant bidragsyterne til denne EU-rapporten om menns rolle og innsats i likestillingarbeid. Han har deltatt i prosjektets ekspertgruppe, har bidratt til utarbeidelsen av rapporten og har skrevet et kapitel om menn og omsorg. Forfatter(e): Scambor, Elli, Katarzyna Wojnicka og Nadja Bergmann (red.)

Publisert 28. mai 2013 13:43

Et ettbindsverk om likestillingens historie i Norge. Forfatterne er Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen. Boken handler blant annet om de idéhistoriske røttene til likestillingsbegrepet, kampen for stemmeretten, kvinners økende økonomiske selvstendighet, den kjønnsdelte arbeidsdagen og kjønnskampen på syttitallet.