Ikke bare dessert og høflighet

Postdoktor Tone Brekke og idéhistoriker Emil Nicklas Johnsen ved STK, har i siste nummer av tidsskriftet Arr (1/2014) publisert et intervju med den feministiske historikeren Dena Goodman, med tittelen Ikke bare dessert og høflighet. Tidsskriftet er i papirformat.

Intervjuet med Dena Goodman dreier seg om sosiabilitetspraksiser og salongkultur på 1700-tallet, og tar opp spørsmål knyttet til hvilken rolle kjønn og forskjellige sosiale omgangsformer spilte i den franske opplysningtiden. Hun var tidlig ute med en feministisk kritikk av hvordan den ensidige vektleggingen av det maskuline bidro til en mangelfull framstilling av prosjektet. Dena Goodman er professor i historie og «Women's Studies» ved Universitetet i Michigan.

 

Publisert 25. mars 2014 09:40 - Sist endret 2. apr. 2014 11:24