Et sosiologisk blikk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær.

Årsaken til kvinners sykefravær og høyere uføreandeler er kompleks og kan ikke alltid gripes av foreliggende statistikk. Dette skriver sosiolog Ulla-Britt Lilleaas i en artikkel i Arr 2-3.2015, med temaet helse.

I denne artikkelen, ønsker Lilleaas å vise at kvalitativ forskning gir muligheter til å gå bak statistikkens overordnede kategoriseringer og gi økt innsikt. Helsetilstander er kompliserte og bør ikke forenkles. For å forstå kompleksiteten i hva som kan ligge bak kvinners sykefravær, kreves det at forskeren også interesserer seg for folks hverdagsliv slik det leves, ikke bare slik det kan telles, eller ser ut på overflaten, skriver hun avslutningsvis.

Publisert 7. okt. 2015 09:11 - Sist endret 7. okt. 2015 12:59