Fra offentlig skjøgevæsen til horekunder

Hundre års kollektiv mobilisering mot prostitusjon.

Postdoktor Trine Rogg Korsvik har i en artikkel i Materialisten 1-2 2014, skrevet om at "kollektive bevegelser med en feministisk forståelse som vil bekjempe prostitusjon, ofte er blitt oversett både i media og i den norske prostitusjonsforskningen". Artikkelen retter oppmerksomheten mot feministiske bevegelsers mobilisering mot prostitusjon i Norge på 1880-tallet og 1980-tallet. Hva hadde endret seg og hva var stabilt i denne perioden når det gjaldt hvordan feminister, deres alliansepartnere og motstandere rammet inn prostitusjon som et kjønnspolitisk felt? Hvilke virkemidler ble foreslått for å få slutt på prostitusjon? Dette er noen av de spørsmålene som Korsvik stiller i denne artikkelen.

Publisert 30. juni 2014 09:02 - Sist endret 30. juni 2014 09:02