Den digitale tekstsyklusen

Gjesteforsker ved STK Lin Prøitz har bidratt i boka "Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier", med kapitlene "Tekstpraksis i mediesamfunnet" og "Den digitale tekstsyklusen". Utgitt av Universitetsforlaget 2014. Les mer.

Denne antologien er basert på resultatene fra et forskningsprosjekt Elise Seip Tønnessen har ledet på vegne av Norsk barnebokinstitutt (NBI). Forskningsprosjektet har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, iPad, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.

Boka retter seg mot lærere, bibliotekarer, formidlere, forlagsfolk, forskere og andre som formidler tekster og litterære erfaringer til barn og unge.

Publisert 16. okt. 2014 12:34 - Sist endret 16. okt. 2014 14:41