Frå sorg til fest - musikk og ritual i det gamle Egypt

Stipendiat Reinert Skumsnes ved STK, belyser i et temanummer om musikk i arr 1/2015, musikk som kultisk fenomen i det gamle Egypt. Kva var dei gamle egyptarane sitt forhold til musikk?

Skumsnes vil blant anna å sjå nærare på ulike områder der musikk spela ei viktig rolle, særleg innen tempelkult, festivalar og prosesjonar, gudar og musikk, kvinner i kulten, konkrete musikkinstrument og når dei dukka opp i Egypt, dans, song og til sist gravlegging og veklage. Fokuset ligger på det offentlege og liminale rom, men med glidande overgangar til det private. Artikkelen er publisert i idéhistorisk tidsskrift arr 1/2015 (papirutgaven).

Publisert 11. juni 2015 09:26 - Sist endret 11. juni 2015 09:36