Å være sammen. Intimitetens offentlige iscenesettelser

Prosjektet har undersøkt temaer knyttet til nære relasjoner, intimitet, seksualitet og kjønn i ulike medier og offentligheter. Prosjektet har også analysert representasjoner med eksempler fra litteratur, kunst, fjernsyn og offentlige debatter.

I boka viser analysene en sammenheng mellom kulturelle iscenesettelser og politisering samt kommersialisering av intimitet i Norge. Denne utviklingen innebærer både en politisering av kulturen og at kultur- og medierepresentasjoner spiller en avgjørende rolle for det offentlige ordskiftet og den aktuelle politikkutformingen.

Redaktører: Jørgen Lorentzen og Wenche Mühleisen. Akademika forlag, 2013.

Publisert 8. okt. 2014 10:16 - Sist endret 1. des. 2016 11:19