Vi forsker på: Feminisme

Feminismen har vært blant de viktigste bevegelsene for sosial endring de siste 150 årene, fra stemmerettskampen på 1800-tallet, via kampen for likestilling på 1970-tallet og feminismens tredje bølge fra slutten av 1990-tallet.  Hvordan foregikk kampen for å gi kvinner politisk medborgerskap? Hvordan samhandlet feministiske bevegelser med borgerrettsbevegelser basert på for eksempel klasse og etnisitet? Hvordan samarbeidet feministiske bevegelser på tvers av landegrensene? Hvordan har grasrotfeminisme påvirket politikkutforming?

Forskningsnettverk

Forskningsprosjekter

Avsluttet

  • Etnisitet og religiøst medborgerskap (avsluttet)

  • FEMCIT - kjønnet medborgerskap i et flerkulturelt Europa (avsluttet)

  • Feministisk aktivisme 'på sidelinjen' (avsluttet)

  • Kamp mot vold mot kvinner (avsluttet)

 

 

Publisert 14. okt. 2011 13:39 - Sist endret 24. mars 2015 14:51