Vi forsker på: Likestilling

Betydningen av likestilling blir stadig tydeligere innenfor forskningsområder som velferdsforskning, lærings- og innovasjonsforskning og økonomisk forskning, og innenfor disipliner som historie, sosiologi, filosofi og statsvitenskap. Men hva betyr kjønnslikestilling, mer presist? Forskning om likestilling fokuserer spesifikt på ulike grader av sosial stratifisering knyttet til kjønn, og de ulike formene denne kjønnsstratifiseringen har.

Forskningsprosjekter

Avsluttet

  • Muligheter og barrierer for rekruttering og avansement (avsluttet)
  • Kjønn og karriere  (avsluttet)

  • Norsk likestillingshistorie (avsluttet)

  • Etnisitet og religiøst medborgerskap (avsluttet)

  • Feministisk aktivisme 'på sidelinjen'. Innvandrer- og minoritetsorganisasjoner i tre europeiske hovedsteder (avsluttet)

  • Inkluderende norskhet? Kvinner, deltagende medborgerskap, identitet og tilhørighet (avsluttet)

  • Kamp mot vold mot kvinner (avsluttet)

Publisert 14. okt. 2011 15:18 - Sist endret 25. feb. 2015 14:07