Livet rundt studiene

Studentutvalget ved STK

Studentutvalget har en representant i Senterets styre, Programrådet og HFSU. Det er valg av representanter til de ulike vervene hver høst.

Hva gjør studentutvalget ved studieprogram for Tverrfaglige kjønnsstudier?

Studentutvalget er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og studieprogrammene (BA/MA/Årsenhet).

Vi arrangerer sosiale arrangementer, faglige seminarer og bidrar til å utvikle studieprogrammet både på bachelor og masternivå.

Medlemmene i utvalget studieåret 2017/2018 er:

 • Miriam Abel Hansen: Leder
 • Rebecca Nielsen Wångström: Nestleder
 • Sol Stenslie: Sekretær
 • Charlie Bilstad: Økonomiansvarlig (Representant STK styre)
 • Charlie Bilstad: (Vararepresentant for STK styre)
 • Adrian Steffensen: (Medlem TKS programråd)
 • Andréa Alvsvåg: (Vararepresentant for STK styre)
 • Øvrige medlemmer: Synne Sørgjerd og Nora Workinn

Vi er involvert i alt som innvirker på studentenes hverdag. Fra sosiale arrangementer, fagkritisk dag, pauserom og lesesal, til saker som har med emner, undervisning og evaluering/sensur å gjøre. Studentutvalget har ansvar for å oppdatere studentenes Facebookside.

Har du små eller store saker du ønsker å ta opp? Har du en eller flere ideer til sosiale eventer? Eller ønsker å være med i utvalget? Vi oppfordrer både BA og MA-studenter til å engasjere seg i utvalget!

Kontakt oss på e-post (studentutvalget@stk.uio.no) eller via vår facebookgruppe (Studentutvalget TKS/Gender Studies ved UiO) eller facebookside (Tverrfaglige kjønnsstudier (BA/MA).

Du kan også finne våre møtetidspunkter og andre opplysninger på studentutvalgets infotavle i pauserommet ved masterlesesalen (Gaustadalléen 30D, 2. etasje).

Programrådet for Tverrfaglige kjønnsstudier

 • Professor Ragnhild Sollund (intern, Institutt for kriminologi og rettssosiologi)
 • Professor Hilde Sandvik (intern,Institutt for arkeologi, konservering og historie)
 • Professor Agnes Andenæs (intern, Psykologisk institutt)
 • Førsteamanuensis Hilde Bondevik (vara intern, Institutt for helse og samfunn)
 • Førstekonservator Thomas M. Walle (ekstern, Norsk Folkemuseet)
 • Seniorrådgiver Knut Oftung ( ekstern vara, LDO/Likestillings og diskrimineringsombudet)
 • Studieleder Anne-Line Sandåker (rep teknisk, SUM/Senter for utvikling og miljø)
 •  Studentrepresentant fra studentutvalget
 •  Vara studentutvalget
 • Undervisnings og programleder Helene Aarseth (STK)
 • Rådgiver Helle Granum (STK)

Felles for alle studenter ved UiO