Livet rundt studiene

Studentutvalget ved STK

Studentutvalget har en representant i Senterets styre, Programrådet og HFSU. Det er valg av representanter til de ulike vervene hver høst.

Hva gjør studentutvalget ved studieprogram for Tverrfaglige kjønnsstudier?

Studentutvalget er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og studieprogrammene (BA/MA/Årsenhet).

Vi arrangerer sosiale arrangementer, faglige seminarer og bidrar til å utvikle studieprogrammet både på bachelor og masternivå.

Medlemmene i utvalget studieåret 2016/2017 er:

 • Anja Lovise Skogen - Leder, økonomiansvarlig og representant i STKs styre
 • Miriam Hansen: Nestleder
 • Elise Lystad: Sekretær
 • Hanna Rut Serigstad - Vara i STKs styre, HFSU

Vi er involvert i alt som innvirker på studentenes hverdag. Fra sosiale arrangementer, pauserom og lesesal, til saker som har med emner, undervisning og evaluering/sensur å gjøre. I tillegg har vi et tett samarbeid med Feministisk Forum, er engasjerte i Senterets magasin Bulletine, har ansvar for å oppdatere studentenes facebookside og jobber for tiden med å etablere en egen blogg.

Har du små eller store saker du ønsker å ta opp? Har du en eller flere ideer til sosiale eventer? Eller ønsker å være med i utvalget? Vi oppfordrer både BA og MA-studenter til å engasjere seg i utvalget!

Kontakt oss på e-post (studentutvalget@stk.uio.no) eller via vår facebookgruppe (Studentutvalget TKS/Gender Studies ved UiO) eller facebookside (Tverrfaglige kjønnsstudier (BA/MA).

Du kan også finne våre møtetidspunkter og andre opplysninger på studentutvalgets infotavle i pauserommet ved masterlesesalen (Gaustadalléen 30D, 2. etasje).

Programrådet for Tverrfaglige kjønnsstudier

 • Professor Ragnhild Sollund (intern, Institutt for kriminologi og rettssosiologi)
 • Professor Hilde Sandvik (intern,Institutt for arkeologi, konservering og historie)
 • Professor Agnes Andenæs (intern, Psykologisk institutt)
 • Førsteamanuensis Kari Nyheim Solbrække (vara intern, Institutt for helse og samfunn)
 • Førstekonservator Thomas M. Walle (ekstern, Norsk Folkemuseet)
 • Seniorrådgiver Knut Oftung ( ekstern vara, LDO/Likestillings og diskrimineringsombudet)
 • Studieleder Anne-Line Sandåker (rep teknisk, SUM/Senter for utvikling og miljø)
 • Afshan Ullah - (studentrep )
 • Miriam Abel Hansen - (vara studentutvalget)
 • Undervisnings og programleder Elisabet Rogg (STK)
 • Rådgiver Helle Granum (STK)

Felles for alle studenter ved UiO