English version of this page

Om STK

Om sentret

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskning som hovedoppgave.

Kontakt

E-post: postmottak@stk.uio.no

Telefon: +47 22858930

Organisasjon

  • Administrasjonen
  • Programrådet
  • Styret

Vedtekter

Vedtekter for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Strategi

  • Planer og rapporter