Om senteret

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter har i de senere år vært ledet fra senteret. Vi skal også stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo tilbyr arbeidsplass til masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere fra inn- og utland for kortere eller lengre tidsrom. STK har også flere utvekslingsavtaler for studenter på BA- og MA-nivå. Vi deler ut pris til årets beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved Universitetet i Oslo. Senteret har et variert seminarprogram som er åpent for alle.

En av kjønnsforskningens viktigste oppgaver er å frembringe kunnskap om likestilling – som ideal og som praksis – og om diskriminering på grunnlag av kjønn, ofte i samspill med andre faktorer. Vi skaper innsikt i hvordan det å være menn og kvinner virker inn på den enkelte og på vårt samfunn. STK ivaretar denne oppgaven gjennom kritisk, tverrfaglig og disiplinbasert forskning.

Kontakt STK

Postadresse:
Postboks 1040 Blindern
0315 Oslo

Besøksadresse:
Gaustadalléen 30 D
0373 Oslo

KART

Adkomst:

T-bane fra sentrum til Forskningsparken, linje 3, 4 og 6 og Sporveien (trikk) linje 17 og 18 til Gaustadalleen.

Telefon: +47 22858930. Telefaks: + 47 22858950

E-post: postmottak@stk.uio.no