Aktuelt - Side 3

Publisert 10. mars 2017 11:23

Klassetilhørighet gir adskillig større karakterforskjeller blant gutter, enn forskjellen på gutte- og jentekarakterer, skriver Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten. Hun svarer på innlegget til Einar Lie i debatten om kjønn og skolesystemet.

Publisert 7. mars 2017 15:20

Etter en uke med offentlig debatt om kjønn og skolesystemet, har Minerva tatt saken videre. De har spurt Einar Lie, professor i økonomisk historie og Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved STK om hva de egentlig mente i debatten som gikk, deres syn på kjønnskvotering og når kjønnskvotering er et riktig virkemiddel for å oppå nå bedre kjønnsbalanse.

 

Publisert 2. mars 2017 16:38

Debatten om kjønn og utdanning fortsetter i Aftenposten. Harriet Bjerrum Nielsen svarer lagdommer Rune Bård Hansen.

"Etter min erfaring oppfattes det ofte som at likestilling er nådd hvis kvinner rekker opp på 35–40 % innen et felt. Da blir man lett sett på som millimeterdemokrat hvis man krever mer. Når det gjelder menn, opplever i hvert fall Rune Bård Hansen en andel på 35–40 % som sterk diskriminering".

Publisert 1. mars 2017 15:50

"Guttene får i gjennomsnitt litt lavere karakterer enn jenter i videregående. De gjør mindre lekser og er noe mindre målrettede enn jenter på dette alderstrinnet. Men langt de fleste gutter klarer seg bra i skolen". Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved STK, svarer Einar Lie i debatten om kjønn og skole/utdanning i Aftenposten.

Publisert 27. feb. 2017 12:15

"Problemet er ikke at vi har et utdanningssystem som ikke er tilpasset gutter, men at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked", skriver Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved STK, i en kronikk i Aftenposten.

Publisert 22. feb. 2017 10:37

Vi sender ut informasjon om våre seminarer, arrangement og andre aktuelle saker ved STK. Meld deg på vår epostliste så hører du fra oss.

Meld deg på her

Publisert 14. feb. 2017 11:29

Hvordan har homospørsmålet havnet i sentrum for et geopolitisk spill der seksualitet har blitt et våpen som skaper forskjell i Europa og vesten?

Publisert 17. jan. 2017 17:00

Høyrepopulismens, rasismens, sexismens og den ekskluderende nasjonalismens tilbakekomst gjør at det skrikes etter politikk som kan bekjempe denne dystre utviklingen.

Publisert 30. des. 2016 13:34

Desember er likestillingens mørketid, skrev D2 Magasin 16.desember. I artikkelen intervjues feminister og forskere om den tradisjonelle arbeidsdelingen i hjemmet i desember. Kvinner tar mer ansvar for organisering, planlegging og gjennomføring av juleforberedelsene. Hva kommer dette av? Helene Aarseth, Førsteamanuensis ved STK, mener at kjønnsarbeidsdelingen sitter dypt i vår kultur, men at endring kan skje når menn tar mer ansvar hjemme.

Publisert 30. nov. 2016 11:06

Vigdis Hjorts nyeste roman ”Arv og Miljø” omhandler incest og har blitt gjenstand for en offentlig debatt om etiske grenser mellom virkelighet og fiksjon. I Klassekampens spalte ”Feminist Javisst” trekker Wencke Mühleisen paralleller til eget arbeid med performance og som forfatter. Hun mener at kvinners kunstneriske granskning av koblinger mellom det subjektive, kroppslige og samfunnsmessige møtes med større skepsis og personfokus en når menn gjør det samme.

Publisert 9. nov. 2016 13:29

Krise- og katastroferetorikk og økonomiske forskjeller fører til rop om sterke mannlige ledere, skrev Wencke Mühleisen i Klassekampen denne uka. Er Trump et produkt av en maskulinitetskrise og en fryktskapende retorikk i den vestlige verden?

Publisert 27. okt. 2016 11:39

Feminismen har igjen blitt trendy og reklamebransjen kaster seg på bølgen. Reklamer, som for høstkolleksjonen til H&M, viser nå et større mangfold av (sterke) kvinner. Er utviklingen et tegn på at feminismen har havnet i kapitalismens klør eller representerer utviklingen endrede maktstrukturer mellom kjønnene? Erinn Larsen, historiker og forsker ved STK, kommenterer saken. I følge henne er det ikke første gang næringslivet rir en feministisk bølge. Det er heller ikke et iboende motsetningsforhold mellom feminisme og kapitalisme, mener hun.

Publisert 25. okt. 2016 14:27

For tre år siden intervjuet Aftenposten tenåringsjenter som slet med prestasjonspress og stressplager. I denne artikkelen intervjues de samme jentene igjen. Hva har skjedd siden sist? Ulike forskere kommenterer det som beskrives som "generasjon prestasjon" og hva som gjør at flere jenter sliter seg ut. Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved STK, mener blant annet at jenter er mer utsatt for prestasjonspress fordi de fremdeles har mer å bevise enn gutter.

Publisert 14. okt. 2016 13:50

Sosial klasse, etnisitet og hvor i landet eller verden man er født, betyr mye for om man opplever at likestillingen går «fremover» eller «bakover, skriver Harriet Bjerrum Nielsen professor ved STK i Agenda Magasin

Teksten tar utgangspunkt i boka «Feeling gender – a generational and psychosocial approach» der Bjerrum Nielsen beskriver tre generasjoner av etnisk norske, heteroseksuelle kvinner og menn fra ulike sosiale klasser, og hvordan betydningen av kjønn har endret seg over tid.

 

Publisert 13. okt. 2016 11:08

- Hvilken rolle spiller kjønnede forståelser i ulike sammenhenger, for eksempel i den amerikanske presidentvalgkampen, eller i voldtekstdebatten her hjemme? spør Elisabeth Engebretsen, førstelektor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Ulike fagfolk svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet i Kvinneguiden.

Publisert 7. okt. 2016 14:33

Nylig ble organisasjonen, PolyNorge, stiftet for å fremme folks muligheter til å elske slik de vil, og dermed flere mennesker samtidig. Wencke Mühleisen, gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, diskuterer i Klassekampen hvilken utvikling den nye interesseorganisasjonen representerer i sexpolitikken. Kan det å elske flere samtidig bli like akseptert som det å elske én person om gangen, slik majoriteten gjør i dag? Og har vi nå fått et fornyet fokus på seksuelle praksiser og levemåter?

Publisert 6. okt. 2016 14:48

- Det er en kjempedårlig idé, sier Harriet Bjerrum Nilsen, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, om kjønnsdelte aktiviteter i SFO.

Det vekket oppmerksomhet da en SFO i Trondheim laget en kjønnsdelt aktivitetsplan. Jentene skulle drive med stillesittende aktiviteter som håndarbeid og neglespa mens guttenes plan var fylt opp med "guttefilm", PC-dag og "fart og moro". I Aftenposten intervjues Harriet Bjerrum Nielsen om uheldige konsekvenser av en slik stereotyp kobling mellom kjønn og interesser.

 

Publisert 6. okt. 2016 13:35

Hvordan snakke om graviditet uten å havne i et klister av stereotypiske forestillinger om kvinnelighet, undrer Wencke Mühleisen, ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) i Klassekampen.

Simone de Beauvoir anså moderskapet som en form for slaveri, men i dag har kvinner flere alternativer enn moderskapet. Likevel kan det være utfordrende å samtale om den reproduserende kvinneligheten uten at det oppfattes som "klamt". Hva kommer det av?   

Publisert 23. juni 2016 11:42

Wencke Mühleisen, gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO, reflekterer over kropp og tid i en kronikk i Klassekampen. Her handler det både om hvordan alderdom synes - eller ikke synes - og om at måten vi eldes på ikke bare henger sammen med tid, men også med sted!

Publisert 1. juni 2016 09:46

Feminister er selvopptatte og egoistiske, mener kvinner som er med i internasjonal undersøkelse. 60 kvinner fra henholdsvis Norge, England og Spania er ­intervjuet om blant annet deres forhold til religion, likestilling, kvinnebevegelse og feminisme.

– En slående holdning for alle er at kvinnene mener menn og kvinner er likeverdige, men at Gud har skapt de to kjønnene forskjellig. Blant annet forteller de at mors- og hustrurollen var den viktigste for dem, og dette mente de også at de var skapt for, sier Beatrice Halsaa, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo. Les hele saken i Vårt Land, publisert 30.05.2016.

Publisert 26. mai 2016 09:39

I en ny bok forteller både kristne og muslimske kvinner at de mener feminismen som politisk prosjekt har gått for langt, og at feminister er selvopptatte og egoistiske. Selv fokuserer de snarere på gruppetilhørighet. I boka Religion, Gender and Citizenship – Women of Faith, Gender Equality and Feminism, som ble lansert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO 23.mai 2016, stiller Line Nyhagen og Beatrice Halsaa spørsmålet om hvorfor kvinner selv synes villige til å omfavne en underordnet stilling. De har snakket med et utvalg av troende kvinner for å høre hvordan de selv reflekterer over spørsmål om likestilling, feminisme og medborgerskap. Les hele saken på KILDEN.

Publisert 24. mai 2016 17:37

Siri Gullestad har i  Morgenbladet en interessant analyse av jentene i NRK-serien Skam. Hun peker på jentenes aktive rolle innen det heteroseksuelle kjønnsspillet som beskrives i serien, og går i rette med feminister som i rollefigurene Vilde og Noora bare vil se unge kvinnelige ofre for unge kyniske menns seksuelle makt.

Jeg er et stykke på vei enig med Gullestad: kvinner er ikke ofre for menns makt, men aktive medspillere i et kjønnssystem som ingen av partene rår over som individer, skriver Harriet Bjerrum Nielsen i sitt innlegg i Morgenbladet 20.mai 2016.

 

Publisert 26. apr. 2016 11:27

På eit seminar ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking i førre veke, kom me inn på tematikken karrierelogikkar i akademia. I akademia er det blitt sånn at publisering av engelske artiklar i internasjonale tidsskrift er det einaste som gjeld. Det er sånn du blir professor. Det er sånn du bygg karriere. Les Helga Eggebøs kommentar.

Publisert 11. apr. 2016 15:18

Vi kan ikke la vår fortvilelse over dagens politikk bli til likegyldighet. "I møte med Frps retorikk har jeg kjent på dragningen mot 'suveren forakt'". Dette skriver Wencke Mühleisen i Klassekampens spalte Feminist, Javisst, 11.april 2016. Les mer

 

Publisert 24. feb. 2016 16:53

Var suffragettenes militante linje en legitim og nødvendig strategi?

I bølgen av historiske filmer om mannlige heltedåd fra andre verdenskrig, eller birkebeinernes tid, kan vi glede oss over en historisk, handlingsspekket film om de britiske suffragettenes kamp for stemmerett. Selvsagt hastet jeg på kino for å se filmen. Kjønnsforsker Wencke Mühleisen i Klassekampens spalte Feminist, javisst. 20.02.2106. Les mer.