Nominasjon til pris for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO 2017

Veiledere, sensorer og andre med førstehåndskjennskap til studentenes forskning, inviteres til å nominere kandidater til STKs pris for beste masteroppgave/profesjonstudie med kjønnsperspektiv.

Frist for nominering er 11. desember.

Formålet med prisen

Nominasjonene skal tjene som en oppmuntring for dem som har avsluttet sine arbeider, og som en inspirasjon for dem som kommer etter. Gode oppgaver får nok sin oppmerksomhet i de fagmiljøene de springer ut av, men det er særlig arbeidenes bidrag til kjønnsforskningen som skal fremheves her. Dermed blir prisutdelingen også et lite bidrag til å gjøre de nominerte arbeidene kjent som kjønnsforskningsarbeider. Formålet med prisen er altså:

  • Å inspirere studentene til originalitet og kvalitet
  • Å gjøre kjent for forskere og for allmennheten hva masterstudentene bidrar med av oppgaver med kjønnsperspektiv
  • Å gjøre kjønnsperspektivet kjent for allmennheten

Formaliteter

Prisen blir gitt til arbeider som er ferdigstilt i løpet av perioden 1. desember 2016 til 31. desember 2017. Vi har med siste måned av foregående år, slik at aktuelle kandidater som leverte sent på høsten kan komme med i nominasjonsrunden.

En kandidat kan bare nomineres én gang.

Alle institutter og tilsvarende enheter ved UiO kan være med på å foreslå aktuelle kandidater, men en må ha inngående kjennskap til arbeidet for å kunne skrive nominasjonen (veileder, sensor ol).

En vurderingskomité vil gjennomgå alle innsendte forslag, foreta en bedømmelse og velge ut vinneren. Det presiseres at vurderingskomitéen ikke vil kunne lese alle arbeidene. Utvelgelsen foregår etter "nobelprisprinsippet" ved at omtalen i de innsendte nominasjoner legges til grunn. Det er derfor viktig at det legges spesiell vekt på utarbeidelsen av denne beskrivelsen: Hva arbeidet dreier seg om og begrunne hvorfor dette arbeidet er et fremragende bidrag til kjønnsforskningen.Juryen leser altså ikke selve oppgavene.

Omtalen bør være på 1-3 sider.

 

Publisert 19. des. 2013 11:44 - Sist endret 16. nov. 2017 14:43