Tidligere vinnere (1992-2016)

Listen med vinnere gjenspeiler en stor bredde og kvalitet, og viser til fulle at kjønn kan være en viktig faktor i de fleste fagområder

Fra og med 2006 kan du klikke deg inn å se prisvinnerne. Oppgavene finnes i DUO (Digitale utgivelser ved UiO).

Vinnerne fram til i dag:

 • 2016: Kaja Berg Hjukse: «Exploring health systems from below: Childbirth in peri-urban Myanmar». Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 • 2015: Nora Mehsen: «Preventing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo: A Study of a Western Development Project Targeting the Congolese State Military». Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet.
 • 2014: Ingrid Dønåsen: «Atypical Sex Develpment – Perspectives of Laypeople», Psykologisk Institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 • 2013: Ingvil Thallaug Øverli: «Endring kommer innenfra. Balansen mellom frihet og styring hos et rådgivningstilbud for kjøpere av seksuelle tjenester», Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Det juridiske fakultet.

 • 2012: Ninja Tollefsen: "Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter". Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, Det juridiske fakultet.

 • 2011: Lene Cecilie Renneflott, ”Power and Identity in Jeffrey Eugenides’ Middlesex.” Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Det humanistiske fakultet.

 • 2010: Marianne Moen, “The Gendered Landscape: A discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary landscape”. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Det humanistiske fakultet.

 • 2009: Solbjørg Sjøveian, ”Gynecological Fistula in the DR Congo”. Seksjon for Internasjonal helse, Det medisinske fakultet.

 • 2008: Tonje Skar Reiersen, "Tilbaketrukket maskulinitet. Mannlige skikkelser i tre filmer av Hans Petter Moland". Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultet.

 • 2007: Anja Enger, "Hvordan kan krigsvoldtekter forstås?". Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet.

 • 2006: Ida Hjelde, "Eurosentrisme i sosiologien". Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 • 2005: Anita Moe, ”Å sette arr på det” – kvinners opplevelse av den selvskadende prosessen. Psykologisk Institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 • 2004: Lisbeth Skogstrand, "I krig og evighet? Kjønnsideologiske forestillinger i yngre bronsealder og eldre førromersk jernalder belyst gjennom graver og helleristninger i Østfold". Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Det humanistiske fakultet.

 • 2003: Signe Marie Endresen, "Seg selv nok. Astri Welhaven Heibergs uteakter". Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Det humanistiske fakultet.

 • 2002: Ann Vølstad,"’Stemor, jeg?’ – stemødres identitet og handlingsrom". Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 • 2001:Ingunn Ikdahl, "Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord - noen utviklingstrekk ved eiendomsbegrepet belyst gjennom Tanzanias jordreform", Institutt for offentlig rett, avd. for kvinnerett, Det juridiske fakultet.

 • 2000: Tone Lyngstad Nyaas, "Abjeksjon/kropp/fragment. Kiki Smith, utvalgte verker (1986 - 1994)." Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Det humanistiske fakultet.

 • 1999: Felize Blake Kleive, "Sexual healing: The function of sexuality in Toni Morrisons Jazz". Institutt for britiske og amerikanske studier, Det humanistiske fakultet.

 • 1998: Bjørn Bandlien, "Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder". Historisk institutt, Det humanistiske fakultet.

 • 1997: Cecilie E. Basberg," Omsorgens vilkår i et kvinnefengsel". Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 • 1996: Åse Røthing. "Kroppslighet og kristelighet." Kristendomskunnskap, Det teologiske fakultet.

 • 1995: Tone Christin Galaasen og Hildur Nilssen,"Advokater eller kvinnelige advokater? En studie av kvinnelige advokatfullmektigers og advokaters arbeidssituasjon i Norge". Institutt for rettssosiologi, Det juridiske fakultet.

 • 1994: Eldrid Mageli, "Organizing women's protest: a study of political styles in two activist groups in South India, 1979-1991." Avdeling for historie, Det humanistiske fakultet.

 • 1993: Marianne Bergsmark, "Kanes kropp", Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Det humanistiske fakultet.

 • 1992: Else Anne Grannes, “Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norks rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser”, Avdeling for kvinnerett, Det juridiske fakultet.

Publisert 18. aug. 2011 11:00 - Sist endret 28. sep. 2017 18:02