Historikk

Senter for kvinneforskning (SFK) ble offisielt åpnet høsten 1986 og ble opprettet for en prøveperiode fram til 31.12.1990. SFK ble evaluert i 1991 og på nytt i 1996 etter andre prøveperiode. Fra 01.01.1997 ble senteret endelig etablert uten tidsbegrensning som en frittstående enhet under Universitetsstyret.

Senterbygging og faglig ledelse

Forberedelser til prøvedriften ble satt i gang høsten 1985, og vårsemesteret 1986 ble et titalls forskere og studenter tildelt arbeidsplass ved Senteret. Fride Eeg-Henriksen ble ansatt som daglig leder i mai 1987. Elisabeth Gulbrandsen var faglig koordinator inntil Karin Widerberg tiltrådte stillingen som forskningsleder i februar 1988. Fra 1991 til april 1993 hadde Senteret faglige ledere på kortvarige engasjementer: Torill Steinfeld, Drude von der Fehr og Brit Berggreen. Fra 1993 til 31.12.2009 var professor Harriet Bjerrum Nielsen faglig leder (senterleder). Professor Beatrice Halsaa og forsker Elisabet Rogg vikarierte i stillingen mens Bjerrum Nielsen hadde permisjon i perioden 2000-2005. Jorunn Økland overtok som senterleder 2010-2014, professor Beatrice Halsaa 2014-2015. Professor Anne-Jorunn Berg ble tilsatt som senterleder fra 01.01.2015.

Navneskifte

Senter for kvinneforskning (SFK) skiftet navn til Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK) i 2001 etter en navnedebatt på nettet. I 2007 inviterte Senteret til ny navnedebatt, men denne gang uten respons. Senterets styre besluttet på styremøtet 23. mai 2007 at senteret skulle endre navn til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) fra og med 1.1.2008.

Innplassering i universitetsstrukturen

Senteret har blitt evaluert tre ganger så langt, i 1991, 1996 og 2007. Etter den andre evalueringen vedtok Kollegiet at Senteret skulle videreføres uten tidsbegrensning, og som en frittstående enhet under Kollegiet (nå Universitetsstyret). Evalueringen i 2007 skulle blant annet se på plasseringen i universitetsstrukturen, om senteret skulle plasseres under et fakultet eller om det fremdeles skulle være en selvstendig enhet under universitetsstyret. Evalueringsrapporten konkluderte med at senteret bør beholde sin nåværende plassering i universitetsstrukturen, noe som også ble vedtatt i Universitetstyret i 2008.

Undervisning

Senteret begynte å tilby undervisning i 1999, og fra høsten 2003 ble Senterets bachelorprogram Kjønn, feminisme og likestilling etablert. I 2007 skiftet programmet navn til Tverrfaglige kjønnsstudier. Fra og med høsten 2011 har senteret også opprettet sitt eget engelskspråklige masterprogram Gender studies.

Publisert 22. sep. 2011 19:04 - Sist endret 25. sep. 2017 14:07