Kontorplasser ved STK

Senteret har noen arbeidsplasser tilgjengelig for gjesteforskere for kortere eller lengre perioder. Det legges vekt på å skape et åpent og faglig inspirerende arbeidsmiljø, med felles lunsjer, ukentlige husmøter og faste internseminarer.

Senteret har satt av 2-4 arbeidsplasser for gjesteforskere fra inn- og utland. Vi tar litt betalt for bruk av gjesteforskerplassene, til å dekke noen av utgiftene.

Søknad om plass

Forskere som ønsker seg arbeidsplass ved senteret, er velkomne til å søke om plass for kortere eller lengre tidsrom, på hel- eller deltid.

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Dersom det finnes ledige plasser i den aktuelle perioden, vil søknadene vurderes og rangeres ut fra hvilket fagområde senteret ønsker og forskningsprosjektets utforming og kvalitet.

Hovedkriterier og prioriteringer av søknader

Det er to hovedkriterier for prioritering av søknad om tilknytning:

  • Søkerens prosjekt må være innen kjønnsforskning.
  • Prosjektets kvalitet.

I prioriteringen av søknader kan det forøvrig legges vekt på følgende:

  • Hvorvidt prosjektet kan bidra til å styrke forskningen ved senteret.
  • Om prosjektet bidrar til å styrke tverrfagligheten ved senteret.
  • Om det følger overheadmidler/driftsmidler med prosjektet.
  • Om søkeren er villig til å delta i senterets fagmiljø med undervisning og formidling knyttet til prosjektet.

Er dette av interesse, kontakt kontorsjef for informasjon om hvordan søke.

Publisert 26. mars 2012 14:26 - Sist endret 14. okt. 2016 10:05