English version of this page

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Senteret er organisert som en selvstendig enhet direkte under universitetsstyret.

Senteret har sitt eget styre oppnevnt av universitetsstyret med i alt 11 representanter med personlige vara.

  • Styret er sentrets øverste organ.

Senteret ledes til daglig av en åremålsansatt senterleder, mens senterets administrative og forvaltningsmessige arbeid er delegert til kontorsjef.

Senterets studier har et eget programråd.

Kontakt

Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 30 0373 OSLO Telefon: +47-22858930 E-post: Stedkode: 291200