English version of this page

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Senteret er organisert som en selvstendig enhet direkte under universitetsstyret.

Senteret har sitt eget styre oppnevnt av universitetsstyret med i alt 11 representanter med personlige vara.

  • Styret er sentrets øverste organ.

Senteret ledes til daglig av en åremålsansatt senterleder, mens senterets administrative og forvaltningsmessige arbeid er delegert til kontorsjef.

  • Senteret har en egen administrasjonsenhet.
  • Forskningen ved senteret er organisert i forskningsprosjekter.

Oversikt over alle ansatte ved senteret

Kontakt

Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 30 0373 OSLO Telefon: +47-22858930 Faks: +47-22858950 E-post: Stedkode: 291200