Administrasjon

Senteret har en egen administrasjon med ansvar for den daglige driften av senteret, med administrering av forskning, studier og eksamen, økonomi, personalsaker, formidling, nettpublisering og IT.

Publisert 29. sep. 2011 14:30 - Sist endret 22. mars 2018 10:10