Senterets ledelse

Senteret ledes av en senterleder. Senterleder er utpekt av rektor etter innstilling fra senterstyret for en periode på fire år, med mulighet for fire års forlengelse. 

Senterleder

Senterleder fører tilsyn med senterets totale virksomhet. Senterleder har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til senterstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. 

Kontorsjef

Senteret har også en egen kontorsjef som ivaretar ledelsen av senterets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med, og på delegasjon fra senterlederen.

Publisert 29. sep. 2011 14:15 - Sist endret 7. jan. 2015 13:32