print logo

Senterets styre

Styret er sentrets øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at sentret drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler og innenfor de rammer og mål som er gitt av universitetsstyret.

Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings styre er oppnevnt av Universitetsstyret og består av 11 representanter med personlige vararepresentanter. Styreperioden er tre år for alle representantene. For studentrepresentantene og representanten for stipendiat/postdoktor-gruppen er perioden ett år. 

Senterleder og kontorsjef forbereder styresaker og har møteplikt til styremøtene, men ikke stemmerett.

Inneværende styreperiode varer fra og med 2012 til og med 2015

Møteplan 2014

  • Onsdag 12. februar
  • Onsdag 21. mai
  • Onsdag 17. september
  • Onsdag 3. desember

Tidspunkt er for øvrig som tidligere: Kl. 0915-11, Gaustadalleen 30D, seminarrommet, 4. etasje.

Publisert 21. sep. 2011 22:38 - Sist endret 16. mai. 2014 14:27