Senterets styre

Styret er sentrets øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at sentret drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler og innenfor de rammer og mål som er gitt av universitetsstyret.

Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings styre er oppnevnt av Universitetsstyret og består av 11 representanter med personlige vararepresentanter. Oppnevningstiden er fire år. For studentrepresentantene og representanten for stipendiat/postdoktor-gruppen er perioden ett år. En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til den enheten eller kategori hun/han er foreslått fra, opphører.

Senterleder og kontorsjef forbereder styresaker og har møteplikt til styremøtene, men ikke stemmerett.

Inneværende styreperiode varer fra og med 2016 til og med 2019.

Møteplan våren 2018

  • Tirsdag 20. februar, kl. 1415-1545
  • Torsdag 24. mai, kl. 1415-1545 (MERK - torsdag, ikke tirsdag)

Sted: Gaustadalléen 30D (NEMKObygget), rom 420, 4. et.

Publisert 21. sep. 2011 22:38 - Sist endret 22. mars 2018 10:20