print logo

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2012

Vitenskapelig publisering (publikasjonspoeng) 30.3
Emner 17
Vitenskapelige årsverk 15,4
Årsverk stipendater og postdoktorer 10.9
Gjesteforskere 7
Administrasjon 5,3
Budsjett (totalt) 16 030 000
Del av budsjett som er eksternt finansiert  4 746 000
Andel NFR-finansiering 1 230 000
Publisert 16. mai. 2013 11:01 - Sist endret 21. mai. 2013 14:31