Tall og fakta

Nøkkeltall for 2014

Vitenskapelig publisering (publikasjonspoeng) 23,1
Emner 19
Vitenskapelige årsverk 12,7
Årsverk stipendiater og postdoktorer 6,8
Gjesteforskere 8
Administrasjon 5,3
Regnskap (totalt) 16 348 000
Del av regnskap som var eksternt finansiert 2 383 000
Andel NFR-finansiering av ekstern finansiering 2014 324 000
Publisert 16. mai 2013 11:01 - Sist endret 4. mai 2015 11:31