ragniind

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Nåværende stilling

  • 1.11.2012 - d.d. Kontorsjef, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
  • 2007 - 2012 - Kontorsjef, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

  • Administrativ ledelse
  • Strategi
  • Personalansvar for STKs administrasjon og forskere
  • Økonomikonomistyring
  • Forskningsadministrasjon
  • HMS
Emneord: Kontorsjef, Ledelse, Strategi, Økonomistyring, HMS, Personaladministrasjon
Publisert 8. nov. 2012 09:24 - Sist endret 13. feb. 2018 12:44