Cecilie Thun

English version of this page
Telefon +47-22858748
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 None 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Likestilling i akademia
 • Medborgerskap og feminisme
 • Norskhet
 • Kjønn, etnisitet, religion

Bakgrunn

 • Postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 2016-
 • Førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), 2013-2016.
 • Forsker og universitetslektor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, 2011- 2013.
 • Ph.-d. i statsvitenskap,Universitetet i Oslo, 2013.
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, 2007- 2011.
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2005-2007.
 • Cand. polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2004.

Verv

 • Styremedlem, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Samarbeid

 • Female researchers on track (FRONT) er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). Prosjekt jobber med likestilling blant ansatte og kulturutvikling for kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Emneord: Likestilling, norskhet, feminisme, medborgerskap, kjønn, religion

Publikasjoner

 • Thun, Cecilie (2018). Å «bære» sitt kjønn. Kjønnet organisasjonskultur innenfor realfag.. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  42(01-02), s 120- 136 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-08
 • Fajersson, Karin Elise & Thun, Cecilie (2015). Mangfold og kultur i flere lag. Forståelser av kulturelt mangfold, kulturarv og nasjonal identitet i møter med lærere i forming/kunst og håndverk på barnehage- og grunnskolelærerutdanningen., I: Inger Marie Lindboe; Gunhild Tveit Randen; Thor-Andre Skrefsrud & Sissel Østberg (red.),  Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-238-6.  Kapittel 10.  s 211 - 238
 • Thun, Cecilie (2015). Grenser for norskhet? Om barns medborgerskap og kulturelt mangfold i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  99(3-4), s 194- 207 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thun, Cecilie (2015). Inclusive and Women-friendly in a time of Diversity? The Scandinavian citizenship regime – the ‘childcare lesson’. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  6, s 1- 22 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thun, Cecilie (2014). Women-friendly funding? : conditions for women's organizations to engage in critical advocacy in Norway. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  22(2), s 100- 115 . doi: 10.1080/08038740.2013.866158
 • Thun, Cecilie (2013). Grenser for kvinnesak. Norsk kvinnebevegelse på 2000-tallet, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Kapittel 1.  s 259 - 283
 • Thun, Cecilie (2013). Introduksjon, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Introduksjon.  s 5 - 28
 • Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2012). 'Citizenship Is Not a Word I Use': How Women's Movement Activists Understand Citizenship, In Beatrice Halsaa; Sasha Roseneil & Sevil Sümer (ed.),  Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27628-4.  kapittel 9.  s 188 - 212
 • Thun, Cecilie (2012). "Norwegian women got gender equality through their mothers' milk, but anti-racism is another story" : an analysis of power and resistance in Norwegian feminist discourse. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  20(1), s 37- 56 . doi: 10.1080/08038740.2011.596162
 • Thun, Cecilie (2012). Norwegianness as Lived Citizenship: Religious Women Doing Identity Work at the Intersections of Nationality, Gender and Religion. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  25(1), s 1- 25
 • Pristed Nielsen, Helene & Thun, Cecilie (2010). Inclusive Women's Organisations in Denmark and Norway?. Kvinder, Køn og Forskning.  ISSN 0907-6182.  19(2-3), s 62- 71
 • Fangen, Katrine & Thun, Cecilie (2007). Unge somaliske kvinner snakker om omskjæring. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (4), s 107- 141 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thun, Cecilie & Bråten, Beret (red.) (2013). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bråten, Beret & Thun, Cecilie (2017). The Importance of Interventions and Institutions..
 • Thun, Cecilie (2017). Feminisme.
 • Thun, Cecilie (2017). Å "bære" sitt kjønn..
 • Thun, Cecilie (2017). Å "bære" sitt kjønn. Kjønnskultur ved MatNat, UiO..
 • Thun, Cecilie (2015). Kjønnsbalanse og læringsutbytte.
 • Thun, Cecilie (2015). Multiculturalism without culture.
 • Thun, Cecilie & Fajersson, Karin Elise (2015). A Multi-layered Concept of Culture.
 • Thun, Cecilie & Fajersson, Karin Elise (2015). Kultur i mange lag. Om kultur og mangfold i kunst og håndverk i lærerutdanningene..
 • Thun, Cecilie (2013). Complex Norwegianness: National Identity and Participation in the Enactment of Citizenship.
 • Thun, Cecilie (2013). Kjønnsbalanse og læringsutbytte.
 • Thun, Cecilie & Holter, Øystein Gullvåg (2013). Kjønnsbalanse og læringsutbytte - En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet.
 • Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2011). Statsfeminismen i et flerkulturelt samfunn – organisasjonspolitikk i et kjønnspolitisk organisasjonsslandskap. Vis sammendrag
 • Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2010). Partnering with the State? The role of women’s organisations in governmental, CEDAW and CERD consultation processes.
 • Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Nyhagen Predelli, Line (2010). “Religion, Gender and Citizenship: A Case Study of Christian and Muslim Women in Norway.”.
 • Nyhagen Predelli, Line; Manful, Esme; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Quintero, Esther (2010). “Christian and Muslim Women in Norway, Spain and the United Kingdom: A Qualitative Study of Religion, Gender and Citizenship. Summary of key findings.”.
 • Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Sandu, Adriana (2009). ISSUES OF PROBLEM-REPRESENTATIONS, FRAMING, CLAIMS-MAKING AND RESONANCE IN WOMEN'S MOVEMENTS IN NORWAY, SPAIN AND THE UNITED KINGDOM.
 • Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2008). Feminismer - Verdifellesskap og konflikt.
 • Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie; Nyhagen Predelli, Line & Sandu, Adriana (2008). Women′s Movements: Constructions of Sisterhood, Dispute and Resonance: The Case of Norway.
 • Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Sandu, Adriana (2008). Women′s Movements: Contructions of Sisterhood, Dispute and Resonance: The Case of The United Kingdom.
 • Sandu, Adriana; Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2008). Women's movements: Constructions of Sisterhood, Dispute and Resonance. The Case of Spain.
 • Eggebø, Helga; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Skjeie, Hege (2007). Organisasjonslandskapet i eit kjønnsperspektiv, 1990-2007. Vis sammendrag
 • Thun, Cecilie & Fangen, Katrine (2007). Dialog og bottom-up som tiltak mot omskjæringEn evaluering av Primærmedisinsk verksteds prosjekt. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. apr. 2016 14:39 - Sist endret 11. juli 2018 14:16