Nancy Fraser

Bilde av Nancy Fraser
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Professor II ved STK

Nancy Fraser, en forsker i internasjonal særklasse innenfor feministisk og politisk teori, takket ja til professor II-stilling ved STK fra 1. september 2014. Hun er professor i statsvitenskap og samfunnsfag, og leder The New School for Social Research i New York. Hun vil tilføre ikke bare STK, men også UiO og kjønnsforskningen generelt, en unik teoretisk kompetanse. Hun kombinerer teoretisk dybde med stor formidlingsevne og er derfor en som kan inspirere STK og gi miljøet et faglig løft og dermed styrke kjønnsforskningen.

Faglige interesser

Hennes særlige faginteresser er sosial og politisk teori, feministisk teori og nyere europeisk tenkning, særlig fransk og tysk. Internasjonalt og blant norske kjønnsforskere er hun især kjent for sitt vedvarende arbeid med å utvikle en teori om rettferdighet – som alles deltakelse på like vilkår, eller «participatory parity«. Hennes diskusjoner om forholdet mellom økonomisk fordeling, kulturell anerkjennelse og politisk deltakelse, har inspirert mange forskere også her i landet, innenfor fag som jus, statsvitenskap, sosiologi og filosofi. Senteret har således også styrket den generelle grunnkompetansen i feministisk teori.

I media

"Mener feminismen spiller på lag med nyliberalismen". Intervju med  Nancy Fraser på KILDEN, Forskningsrådet, publisert 01.06.2015. Les mer

"Nancy Fraser tek feministisk oppgjer". Klassekampen bringer intervju med Fraser,  9. mai 2015. Les mer.

"The Fate of Equality: Whither Feminism?" Artikkel av Nancy Fraser i BULLETINE 2/2015 s. 6-7.

Publikasjoner

Nancy Fraser har en stor vitenskapelig produksjon, med bøker som Justice Interruptus (1997), Redistribution or Recognition? med Axel Honneth (2001), Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World (2008) og Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neo-Liberal Crisis (2013).

Priser

Hun har vunnet en rekke priser, og hun har vært gjesteforsker ved mange universitet, ikke minst i Europa.

 

 

 

Emneord: Statsvitenskap, Økonomi, Politikk, Feministisk teori
Publisert 19. mai 2015 12:54 - Sist endret 15. okt. 2015 13:00